Aktualności 07 czerwca 2017

Ankieterzy zapukają do drzwi lub zadzwonią

Ankieterzy zapukają do drzwi lub zadzwonią

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż od czerwca do lipca br. na ternie gminy Krobia, w wylosowanych gospodarstwach rolnych, realizowane będą następujące badania rolne:
- badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego,
- badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej,
- czerwcowe badanie rolnicze.

Celem badań jest uzyskanie szczegółowych i aktualnych informacji dotyczących plonów i zbiorów wybranych upraw rolniczych oraz pogłowia i produkcji zwierząt gospodarskich. Udzielone odpowiedzi posłużą podejmowaniu odpowiednich decyzji strategicznych w obszarze rolnictwa na wszystkich szczeblach zarządzania. Badania będą miały charakter wywiadu telefonicznego bądź bezpośredniego spotkania z rolnikami (wizytę poprzedza wiadomość listowna). W ankiecie udział mogą wziąć również gospodarstwa rolne, które nie zostały wylosowane. Wolę taką wyrazić należy poprzez wypełnienie formularza, dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl/.

Więcej informacji na temat badań uzyskać można na stronach internetowych: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/index.htm oraz http://poznan.stat.gov.pl/…/statystyczne-badania-ankietowe-…Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-06-07 16:17:56