Sport 09 marca 2017

Chcesz postrzelać? Przyjdź na otwarty trening.

Chcesz postrzelać? Przyjdź na otwarty trening.

Znamy już pełny harmonogram korzystania z krobskiej strzelnicy sportowej przy ul. Targowej. Przypomnijmy, że obiekt ten został oficjalnie oddany do użytku we wrześniu 2015 roku, a jego budowa kosztowała ponad 550 tys. zł. Jak do tej pory wykorzystywany był głównie przez Bractwo Kurkowe w Krobi, które partycypowało w jego budowie, przekazując na ten cel ok. 210 tys. zł. Za sprawą postulatów mieszkańców gminy, w tym grona nauczycielskiego i przedstawicieli Rady Miejskiej w Krobi, w 2017 roku postanowiono opracować harmonogram korzystania ze strzelnicy, który umożliwi młodzieży, Bractwu Kurkowemu w Krobi, a także innym mieszkańcom gminy, korzystanie z obiektu bez ewentualnej kolizji terminów. Mając na uwadze powyższe, 16 lutego br. na strzelnicy odbyło się zainicjowane przez Bractwo Kurkowe w Krobi spotkanie, podczas którego dyskutowano nad wykorzystaniem tegoż obiektu dla celów rekreacyjnych i sportowych. Efektem spotkania jest wypracowanie harmonogramu korzystania ze strzelnicy, z którym zapoznać można się poniżej. Warto zaznaczyć, że osoby zainteresowane udziałem w tzw. otwartym treningu, winny zabezpieczyć we własnym zakresie broń, amunicję oraz tarcze strzeleckie. Młodzież z gminnych placówek oświatowych będzie miała natomiast do dyspozycji 5 sztuk broni pneumatycznej (wiatrówek ) zakupionych z budżetu Gminy Krobia w 2016 r. Należy ponadto zaznaczyć, że ze względu na charakter i parametry techniczne strzelnicy, dopuszcza się używania w jej obrębie przede wszystkim broni pneumatycznej ( popularnych wiatrówek ), a także karabinków sportowych ( kbks ). Nie jest natomiast możliwe wykorzystywanie na strzelnicy broni myśliwskiej. Więcej informacji uzyskać można pod numerem tel. 605693249 ( I Starszy Bractwa Kurkowego w Krobi Leszek Ptak )
Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-03-09 09:59:05