Aktualności 26 kwietnia 2017

Heliosi z Biskupizny

Heliosi z Biskupizny

W grudniu 2016 roku grupa uczniów klas II Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Krobskiej w Krobi rozpoczęła swój udział w ogólnopolskim konkursie „Postaw na Słońce”, którego organizatorem jest Fundacja Bank Ochrony Środowiska. Grupa projektowa nosi nazwę „Heliosi z Biskupizny”, a jej opiekunem jest nauczycielka fizyki Barbara Ptak. Głównym celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, szczególnie ogniw fotowoltaicznych, ale również pomp ciepła, biomasy, kolektorów słonecznych czy małych elektrowni wiatrowych. Organizator konkursu wyznaczył jego uczestnikom wiele zadań, które wykonać należy w dwóch etapach. Pierwszy z nich nazwany został „Energia Słońca dla domu”, zaś drugi, obejmujący promocję instalacji opartych o odnawiane źródła energii (OZE) na przykładzie mikroinstalacji fotowoltaicznych, „Zarabiaj na Słońcu”. W ramach pierwszego etapu konkursu krobscy licealiści musieli m.in. zdobyć wiedzę na temat odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii, dowiedzieć się, jakie skutki dla środowiska wywołuje korzystania z nieodnawialnych źródeł energii czy też sprawdzić, czym grozi wyczerpywanie się nieodnawialnych źródeł energii. Ich zadaniem było również przeprowadzenie analizy energetycznej sześciu domów jednorodzinnych (w celu zaprojektowania dla nich mikroinstalacji fotowoltaicznej), poznanie źródeł dofinansowania budowy instalacji fotowoltaicznych oraz pochylenie się nad sposobami oszczędzania energii elektrycznej. Jak sami podkreślają, wszystkie zadania wymagały od nich sporego zaangażowania i wielu godzin pracy, które godzić musieliśmy z obowiązkami szkolnymi i domowymi oraz w wielu przypadkach również z zajęciami pozalekcyjnymi. Efektem pracy uczniów było osiem raportów, które przesłali do oceny organizatorowi konkursu. Tuż przed Świętami Wielkanocnymi dotarła do licealistów niezwykle radosna nowina. Okazało się bowiem, że ich grupa projektowa zajęła w I etapie konkursu pierwsze miejsce, co było nie tylko powodem do satysfakcji, ale również, albo przede wszystkim mobilizacją do dalszej pracy. Pomysłów krobskim uczniom jednak nie brakuje, a w ramach II etapu konkursu planują przeprowadzenie w ZSOiZ w Krobi kampanii promującej OZE i fotowoltaikę, szkolny apel, a także konferencję dla lokalnej społeczności, poprzedzoną akcją informacyjną. Już dzisiaj "Heliosi z Biskupizny" zapraszają również mieszkańców gminy Krobia na konferencję, która 29 maja 2017 r roku, o godzinie 17:00, odbędzie się w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Krobskiej w Krobi. Szczegółowy program konferencji dostępny będzie już niebawem na stronach internetowych ZSOiZ w Krobi oraz Gminy Krobia. Projekt realizowany jest pod patronatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Fundacji Bank Ochrony Środowiska.Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-04-26 18:16:31