Inwestycje

24 kwietnia 2017 Uwaga, wyłączenie prądu w Kuczynie i Ciołkowie!

Uwaga, wyłączenie prądu w Kuczynie i Ciołkowie!

Gmina Krobia informuje o planowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej w dniu 27.04.br., w godz.08:00-12:00, w miejscowościach: Kuczyna - nr 1-11,15 oraz Ciołkowo 19-20.

06 kwietnia 2017 Rusza program usuwania wyrobów zawierających azbest.

Rusza program usuwania wyrobów zawierających azbest.

Urząd Miejski w Krobi informuje o możliwości składania wniosków w ramach programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu gminy Krobia.

06 kwietnia 2017 Kolejne remonty zakończone

Kolejne remonty zakończone

Dobiegły końca prace remontowe w świetlicach wiejskich w Nieparcie, Posadowie i Ciołkowie oraz estrady koncertowej w Wymysłowie, które nie tylko zwiększyły funkcjonalność obiektów, ale również poprawiły ich estetykę. Najszerszym zakresem prac objęty został remont pomieszczenia kuchennego świetlicy w Posadowie.

06 kwietnia 2017 Zakończyła się wiosenna pielęgnacja boisk

Zakończyła się wiosenna pielęgnacja boisk

W ostatnich dniach marca dobiegły końca prace pielęgnacyjne nawierzchni boisk sportowych na terenie gminy Krobia, na których obywają się rozgrywki w ramach ligi piłkarskiej PZPN.

29 marca 2017 Rusza remont. Będą utrudnienia w ruchu.

Rusza remont. Będą utrudnienia w ruchu.

Urząd Miejski w Krobi informuje, że w dniu 31 marca br. rozpoczną się prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej, nawierzchni chodników oraz nawierzchni jezdni na ul. Św. Ducha w Krobi.

16 marca 2017 Odszkodowanie w ramach budowy gazociągu

Odszkodowanie w ramach budowy gazociągu

Na prośbę spółki GAZ-SYSTEM, przekazujemy Państwu informację o procedurze przyznawania odszkodowań w związku z budową gazociągu Lwówek - Odolanów

20 lutego 2017 Radni podjęli decyzję

Radni podjęli decyzję

Podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Rady Miejskiej w Krobi, które z udziałem radnych również spoza tej komisji odbyło się w dniu 13 lutego br., podjęto decyzję o przeznaczeniu kwoty 300 tys. zł, ujętej w budżecie Gminy Krobia na 2017 rok w ramach zadania pn.: „Budowa i modernizacja dróg i chodników w Gminie”. Kwota ta, wzorem lat ubiegłych, jest przeznaczona na realizację "mniejszych" inwestycji drogowych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy nowych lub modernizacji istniejących chodników.

14 lutego 2017 Rozpoczną budowę gazociągu

Rozpoczną budowę gazociągu

Zgodnie z pismem, które w dniu 9 lutego br. wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Krobi, w połowie lutego planowane jest rozpoczęcie prac związanych z budową gazociągu Lwówek-Odolanów ( Etap I - Gazociąg Lwówek-Krobia ).

30 stycznia 2017 Coraz bliżej budowy oczyszczalni ścieków w Gogolewie

Coraz bliżej budowy oczyszczalni ścieków w Gogolewie

Wniosek Gminy Krobia, dotyczący przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Gogolewo wraz z przebudową stacji uzdatniania wody we Florynkach, znalazł się na liście rankingowej, informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa"

17 stycznia 2017 Wycinka drzew i krzewów w świetle znowelizowanych przepisów

Wycinka drzew i krzewów w świetle znowelizowanych przepisów

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. Wprowadza ona znaczące zmiany przede wszystkim w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a w szczególności w kwestii zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, opłat oraz kar pieniężnych za ich usunięcie.