Komunikaty

25 kwietnia 2018 Zostań żołnierzem WOT!

Zostań żołnierzem WOT!

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie informuje o rozpoczęciu naboru do 12 Wielkopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej,

19 kwietnia 2018 Dlaczego nie wszystkie pojemniki na bioodpady zostały opróżnione ?

Dlaczego nie wszystkie pojemniki na bioodpady zostały opróżnione ?

Na prośbę Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego przekazujemy Państwu komunikat, dotyczący odbioru bioodpadów.

18 kwietnia 2018 Zapraszamy na XLIV sesję  Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na XLIV sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Łukasz Kubiak serdecznie zaprasza na XLIV sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się 25 kwietnia 2018 r. o godz. 16.30 w ZSOiZ w Krobi ul. Ogród Ludowy 2.

06 kwietnia 2018 Zaprasza na spotkanie informacyjne nt. mechanizmu podzielonej płatności – split payment.

Zaprasza na spotkanie informacyjne nt. mechanizmu podzielonej płatności – split payment.

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne nt. mechanizmu podzielonej płatności – split payment.

04 kwietnia 2018 Można odbierać pojemniki na bioodpady

Można odbierać pojemniki na bioodpady

Właściciele nieruchomości, którzy zgłosili chęć udziału w programie pilotażowym dotyczącym zbiórki bioodpadów i do 28 lutego br. zamówili pojemniki, mogą je odbierać w siedzibie SKR w Krobi - ul. Jutrosińska 28a (tel.: 655711154). Pojemniki wydawane będą do 20 kwietnia br., od wtorku do piątku w godzinach 8:00 do 14:00 oraz w soboty od 10:00 do 14:00. Każdy, kto zamówił pojemnik, zostanie również poinformowany telefonicznie o możliwości jego odbioru i przystąpienia do programu pilotażowego.

20 marca 2018 Zapraszamy na XLIII sesję Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na XLIII sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Łukasz Kubiak serdecznie zaprasza na XLIII sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się 26 marca 2018 r. o godz. 16.30 w ZSOiZ w Krobi ul. Ogród Ludowy 2.

14 marca 2018 Standardy dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych i starszych

Standardy dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych i starszych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje, że resort budownictwa (obecnie w ramach Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju) opracował poradnik "Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania". To ważny dokument zawierający wytyczne dla architektów, inżynierów budownictwa, pracowników administracji architektoniczno-budowlanej oraz wykonawców na potrzeby osób z różnym rodzajem niepełnosprawności.

09 marca 2018 Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego w Gostyniu

Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego w Gostyniu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 marca 2018 r. w godz. 8ºº - 10ºº w Urzędzie Miejskim w Krobi, ul. Rynek 1 (sala posiedzeń I piętro) dyżurować będą pracownicy Urzędu Skarbowego w Gostyniu. Podczas dyżuru można uzyskać informacje i wskazówki przy wypełnianiu zeznań podatkowych za 2017 rok oraz oddać wypełnione druki PIT. Punkt składania zeznań został zorganizowany w celu sprawnej obsługi podatników i terminowego złożenia zeznań podatkowych.

26 lutego 2018 Ostanie dni zapisów na pojemniki

Ostanie dni zapisów na pojemniki

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego przypomina, że zamówienia na pojemniki na bioodpady przyjmowane są do 28 lutego, telefonicznie pod nr tel: 65 528 65 69 i 660 000 499 (KZGRL) - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 15:00 oraz pod nr tel. 65 571 11 54 - od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 – 14:00 oraz w soboty od 10:00 – 14:00 (SKR Krobia). Wszystkich mieszkańców gminy Krobia, którzy nie zdecydowali się jeszcze przystąpić do programu pilotażowego, zachęcamy do zapoznania się z zasadami zbiórki odpadów BIO, które dostępne są na stronie www.kzgrl.pl - w bocznej zakładce "BIOODPADY W GMINIE KROBIA".

23 lutego 2018 Rozstrzygnięto otwarty konkursu ofert

Rozstrzygnięto otwarty konkursu ofert

Rozstrzygnięto otwarty konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Zapewnienie schronienia ofiarom przemocy w rodzinie, w tym udzielenie natychmiastowej pomocy psychologicznej, medycznej oraz wsparcia” Na konkurs wpłynęła 1 oferta złożona przez Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Marysinie 1, 63-820 Piaski. Komisja konkursowa zaopiniowała pozytywnie złożoną ofertę i zarekomendowała ją Burmistrzowi Krobi.