Komunikaty

23 lutego 2018 Rozstrzygnięto otwarty konkursu ofert

Rozstrzygnięto otwarty konkursu ofert

Rozstrzygnięto otwarty konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Zapewnienie schronienia ofiarom przemocy w rodzinie, w tym udzielenie natychmiastowej pomocy psychologicznej, medycznej oraz wsparcia” Na konkurs wpłynęła 1 oferta złożona przez Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Marysinie 1, 63-820 Piaski. Komisja konkursowa zaopiniowała pozytywnie złożoną ofertę i zarekomendowała ją Burmistrzowi Krobi.

22 lutego 2018 Zapraszamy na XLII sesję Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na XLII sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Łukasz Kubiak serdecznie zaprasza na XLII sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się 27 lutego 2018 r. o godz. 16.30 w ZSOiZ w Krobi ul. Ogród Ludowy 2.

02 lutego 2018 Uwaga, wyłączenie prądu w Chwałkowie!

Uwaga, wyłączenie prądu w Chwałkowie!

Gmina Krobia informuje o planowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej w dniu 5 lutego br., w godz. 07:30-12:30, w miejscowości Chwałkowo - nr 1 do 41, 43, 74 do 78, 80, 81, 83, 84, działka nr 251/23.

30 stycznia 2018 Zawiadomienie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Domachowo

Zawiadomienie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Domachowo

Zgodnie z uchwałą Nr XLI/356/2018Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Domachowo zawiadamiam, że w dniu 6 lutego 2018 r. o godz. 19-tej w Świetlicy wiejskiej w Domachowie odbędzie się zebranie wiejskie wyborcze Sołtysa Sołectwa Domachowo

12 stycznia 2018 Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Wzorem lat ubiegłych, ma mocy ustawy dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Powiatem Gostyński, a Gminą Krobia, w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi uruchomiony został punkt udzielania nieodpłatnych porad prawnych.

16 listopada 2017 Zapraszamy na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Łukasz Kubiak serdecznie zaprasza na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się 22 listopada 2017 r. o godz. 16.30 w ZSOiZ w Krobi ul. Ogród Ludowy 2.

18 października 2017 Zapraszamy na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi zaprasza na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się w dniu 25 października br., o godz.16:30, w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi.

16 września 2017 Materiały budowlane dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy

Materiały budowlane dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi informuje, że istnieje możliwość zgłaszania potrzeb w zakresie niezbędnych materiałów budowlanych dla osób najbardziej poszkodowanych w wyniku nawałnicy z dnia 11.08.2017 r.