Aktualności 10 kwietnia 2017

Odszedł kolejny "Zasłużony dla gminy Krobia"

Odszedł kolejny

Niespełna trzy tygodnie temu pożegnaliśmy śp. Mirosława Walusia, byłego burmistrza Krobi, wyróżnionego przez Radę Miejską w Krobi odznaczeniem "Zasłużony dla gminy Krobia", a "życie dopisało" kolejne nazwisko do katalogu osób zasłużonych dla krobskiego samorządu i jego mieszkańców, których nie ma już wśród nas. 6 kwietnia zmarł śp. Marian Szpurka z Chwałkowa, który w latach 1984-2014 nieprzerwanie sprawował mandat radnego Rady Narodowej Miasta i Gminy w Krobi, a następnie Rady Miejskiej w Krobi. Śp. Marian Szpurka urodził się 7 lipca 1939 r. W roku 1962 rozpoczął pracę zawodową w Rejonie Dróg Publicznych w Lesznie, którą w kolejnych latach kontynuował w suszarni należącej do Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Pudliszkach, Przedsiębiorstwie Konserwacji i Eksploatacji Urządzeń Wodno-Melioracyjnych w Grabonogu oraz w Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym
w Lesznie. Przez szereg lat prowadził on również własną działalność gospodarczą, szczególnie w obszarze melioracji i budownictwa, którą zakończył w 2002 roku przechodząc na emeryturę. Jak wspomniano powyżej, śp. Marian Szpurka przez wiele lat związany był z organami Gminy Krobia, pełniąc m.in. przez trzy kadencje funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krobi Miejskiej w Krobi oraz będąc członkiem jej komisji - m.in. budżetu, oświaty oraz sportu i kultury. Aktywność śp. Mariana Szpurki widoczna była również na niwie społecznej. Przez 20 lat był prezesem Klubu Sportowego „Sokół” Chwałkowo, działał w Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwałkowie, a także wspierał szereg inicjatyw przyczyniających się do poprawy jakości usług świadczonych na rzecz podopiecznych Domów Pomocy Społecznej w Chwałkowie i Rogowie. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu i konsekwencji w działaniu, w Chwałkowie skutecznie udało się przeprowadzić prace kanalizacyjne, wybudować miejscowy Dom Kultury i strażacką remizę czy zrekultywować boisko sportowe. Za swoją działalność Marian Szpurka odznaczony został: Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką "Zasłużony dla województwa leszczyńskiego", złotym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa" czy też medalem "Za zasługi dla oświaty leszczyńskiej". W 2014 roku, uchwałą Rady Miejskiej w Krobi, otrzymał również odznaczenie "Zasłużony dla gminy Krobia", będące wyrazem wdzięczności i uznania za wieloletnią aktywność społeczną i działalność na rzecz gminnego samorządu. Pogrzeb śp. Mariana Szpurki odbył się 8 kwietnia w Chwałkowie. Po mszy św. trumna z ciałem zmarłego spoczęła na miejscowym cmentarzu, a w ostatniej drodze, prócz rodziny i przyjaciół, towarzyszyli mu również samorządowcy, strażacy, członkowie KS "Sokół" Chwałkowo, byli współpracownicy oraz mieszkańcy sołectwa, którym nigdy nie odmawiał pomocy.Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-04-10 21:47:56