OSP 07 lutego 2017

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności  w  zakresie  ochrony  ludności,  ekologii,  ratownictwa  i  ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i  młodzieży  znajomości  przepisów przeciwpożarowych,  zasad  postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem  gaśniczym,  wiedzy  na  temat  techniki  pożarniczej,  organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. 

 Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-02-07 07:45:44