Inwestycje 29 czerwca 2017

To już pewne. Będzie "Senior +" !

To już pewne. Będzie

Gmina Krobia znalazła się wśród 25 wielkopolskich samorządów, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach rządowego Programu Wieloletniego „Senior +”. Umowa podpisana została 26 czerwca w Urzędzie Wojewodzkim w Poznaniu, a jej sygnatariuszami byli Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg oraz reprezentujący Gminę Krobia Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda i Skarbnik Gminy Damian Walczak. Podczas spotkania, na którym podpisano umowy, Marlena Maląg podziękowała wszystkim samorządom za zaangażowanie w politykę prorodzinną kraju "...To kolejny element realizowanej polityki prorodzinnej państwa. Wielkopolska jest liderem w skali kraju w pozyskiwaniu środków na politykę senioralną" - podsumowała wicewojewoda. W ramach programu jednostki samorządu terytorialnego mogły ubiegać się o środki na utworzenie lub wyposażenia Dziennego Domu „Senior+” bądź Klubu „Senior+”, a także na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek, utworzonych w poprzednich latach. Dzięki otrzymanemu wsparciu Gmina Krobia utworzy w najbliższych miesiącach placówkę wsparcia dziennego dla osób starszych, która mieścić się będzie w budynku Centrum Aktywności Społecznej i Integracji Mieszkańców w Pudliszkach. Krobski samorząd otrzymał na ten cel 150 000,00 zł, przy czym łączna wartość projektu wynosi 187 500,00 zł. W ramach zadania planuje się adaptację pomieszczeń na Klub „Senior+, w tym m.in.: wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, remont i wyposażenie pomieszczenia ogólnodostępnego z aneksem kuchennym na parterze budynku, wykonanie szatni, remont i adaptację pomieszczeń na cele rekreacyjno-rehabilitacyjne oraz stworzenie klubu fitness dla seniorów.
Realizacja części inwestycyjnej przewidziana jest do końca bieżącego roku.

Foto: WUW w PoznaniuOpublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-06-29 08:39:24