Aktualności z NGO 09 grudnia 2016

Wolontariusze są wśród nas...

Wolontariusze są wśród nas...

8 grudnia w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi odbyły się Gminne Obchody Dnia Wolontariusza, zorganizowane przez Partnerstwo na rzecz wolontariatu w gminie Krobia oraz gminny samorząd. Uroczystość była przede wszystkim wyrazem uznania dla ludzi, którzy poświęcają swój czas i umiejętności by nieść pomoc innym. Jej organizatorzy chcieli tym samym podkreślić jak ważną rolę w działalności obywatelskiej odgrywa wolontariat, a także pokazać dobre przykłady społecznego zaangażowania na rzecz innych osób czy instytucji. Podczas Gminnych Obchodów Dnia Wolontariusza wręczono zatem podziękowania za inicjatywy, które bezinteresownie zrealizowane były w ostatnim roku na rzecz lokalnej społeczności. Okolicznościowe grawertony odebrali z tej okazji: Amatorska Grupa Teatralna "Dorośli Dzieciom" - za spektakle dla dzieci oraz zbiórkę publiczną na rzecz mieszkanki gminy zmagającej się z chorobą kardiologiczną, Grupa teatralna "Na Fali" - za szereg przedsięwzięć promujących Biskupiznę oraz kulturę, realizowanych tak na terenie gminy, jak i poza nią oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Chwałkowa za akcję ,,Zastępcza babcia, zastępcza wnuczka''. Doceniono również Magdalenę Czarnecką - Wojtkowiak za realizację szeregu zajęć edukacyjnych i kulturalnych, skierowanych głównie do dzieci i młodzieży, Martę i Agatę Gumułka, które są m.in. koordynatorkami Krobskiego Festiwalu Barw oraz innych przedsięwzięć dedykowanych dzieciom i młodzieży, a także uczniów Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach - za współpracę z Fundacją Pomocy Humanitarnej Redemtoris Missio Polska. Podczas uroczystości podziękowano również panu Aleksandrowi Czarneckiemu z Chwałkowa, który w grudniu ubiegłego roku przeprowadził tzw. resuscytację krążeniowo-oddechową, ratując tym samym życie mężczyźnie po zawale serca. Gminne Obchody Dnia Wolontariusza były również doskonałą okazją do podpisania porozumień ze Stowarzyszeniem "Biegaj z Krobią Women" oraz Stowarzyszeniem "Razem Raźniej" z Potarzycy, które tym samym formalnie dołączyły do Partnerstwa na rzecz wolontariatu w gminie Krobia. Podczas uroczystości jej uczestnicy mogli również zapoznać się z pracami plastycznymi uczniów, które wpłynęły na konkurs dotyczący loga ww. Partnerstwa, w tym zwycięskim projektem Klaudii Łuczak z ZSPiG w Krobi, a także wysłuchać koncertu krobskiej saksofonistki Izabeli Olejniczak, występującej pod scenicznym pseudonimem EnergIza. Wszystkim wolontariuszom z gminy Krobia jeszcze raz serdecznie dziękujemy za ich postawę, otwarte serca i gotowość niesienia pomocy innym, życząc jednocześnie by działalność ta była źródłem satysfakcji również dla nich samych.

galeria_facebookOpublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2016-12-09 20:57:19