Aktualności 04 września 2017

Zapraszamy do współtworzenia budżetu Gminy Krobia na 2018 rok!

Trwają już prace nad projektem uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018. Wzorem lat ubiegłych, mieszkańcy mogą składać wnioski o ujęcie w tym projekcie przedsięwzięć, które z ich perspektywy są istotnymi dla efektywnego funkcjonowania naszej gminy. Serdecznie zapraszamy do udziału w pracach nad budżetem i do wypełniania formularzy, które pobrać można u sołtysów, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi lub ze strony internetowej www.krobia.pl (w zakładce „Mieszkaniec/BUDŻET 2018”). Wnioski o ujęcie przedsięwzięć w budżecie (podpisane przez mieszkańca lub grupę mieszkańców oraz zawierające dane adresowe i kontaktowe wnioskodawców), składać można u sołtysów, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi lub przesłać pocztą elektroniczną na adres skarbnik@krobia.pl. Termin składania wniosków upływa 29 września br. Warto w tym miejscu dodać, że zanim propozycje i sugestie mieszkańców ujęte zostaną w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok, poddane będą analizie pod kątem celowości i możliwości ich wykonania, a także zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.