Aktualności 30 sierpnia 2017

Zapraszamy na spotkania informacyjne

Zapraszamy na spotkania informacyjne

Lokalna Grupa Działania "Gościnna Wielkopolska" zaprasza na spotkania informacyjne dot. zasad oceniania i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Gościnna Wielkopolska". Du udziału w spotkaniach jego organizator zaprasza w szczególności mieszkańców z obszaru LGD, w tym osoby z tzw. grup defaworyzowaych - kobiety i osoby w wieku 50+.Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-08-30 14:52:03