Aktualności 07 czerwca 2017

Zmierzyli się z angielskim i niemieckim

Zmierzyli się z angielskim i niemieckim

2 czerwca br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Krobskiej w Krobi został przeprowadzony V Konkurs Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego dla Klas Trzecich Gimnazjum. W tym roku w międzyszkolnych rywalizacjach wzięło udział 36 uczniów z 9 gimnazjów powiatu gostyńskiego: z Bodzewa, Borku Wielkopolskiego, z Gimnazjów nr 1 i nr 2 w Gostyniu, z Krobi, Pępowa, Pudliszek, Starej Krobi i Żytowiecka. 27 uczniów sprawdzało swoje umiejętności z języka angielskiego i 9 z języka niemieckiego. Każda ze szkół mogła zgłosić po trzech uczniów z każdego języka. Konkurs zorganizowano w celu rozwijania i pogłębiania zainteresowań lingwistycznych oraz motywacji do nauki języków obcych. Składał się on z testu pisemnego obejmującego zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, umiejętności komunikowania się oraz stosowania struktur leksykalno-gramatycznych na poziomie gimnazjalnym. Uczniowie mogli zdobyć maksymalnie 40 za poprawnie rozwiązany test. Po napisaniu testu gimnazjaliści i ich opiekunowie zostali ugoszczeni słodkim poczęstunkiem w auli szkolnej i uczestniczyli w programie rozrywkowym przygotowanym przez organizatorów konkursu. W tym czasie komisja składająca się z nauczycieli języków obcych ZSOiZ w Krobi sprawdzała prace konkursowe. Honorowym patronem konkursu tradycyjnie był burmistrz Krobi Sebastian Czwojda. Gmina Krobia oraz Rada Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi ufundowali atrakcyjne nagrody: dyplomy, sprzęt elektroniczny, słowniki, atrakcyjne gadżety i słodkie niespodzianki. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za ufundowanie nagrody. Nagrody zwycięzcom i dyplomy wszystkim uczestnikom wręczyły Sekretarz Gminy Katarzyna Szablewska i wicedyrektor ZSOiZ w Krobi Iwona Ostach.

Laureatami V edycji konkursu zostali:

1) z języka angielskiego:
- miejsce I - Aleksandra Kaczmarek – Gimnazjum nr 1 w Gostyniu - 37 pkt
- miejsce II - Jagoda Zapaśnik - Gimnazjum nr 2 w Gostyniu - 36 pkt
- miejsce III - Milan Mucha - Gimnazjum nr 2 w Gostyniu - 34 pkt
2) z języka niemieckiego:
- miejsce I - Karol Maćkowiak - Gimnazjum nr 2 w Gostyniu - 28,5 pkt
- miejsce II - Zofia Marciniszyn - Gimnazjum w Borku Wlkp. - 27 pkt
- miejsce III - Sandra Hyżyk - Gimnazjum w Borku Wlkp. - 24 pkt

Wyniki konkursu były efektem pracy zarówno uczniów, jak i nauczycieli języków obcych, dlatego również opiekunowie otrzymali podziękowania w formie dyplomów za przygotowanie swoich podopiecznych do językowych zmagań. Wszystkim uczniom oraz nauczycielom języków obcych dziękujemy za udział w konkursie, zwycięzcom serdecznie gratulujemy wyników. Zapraszamy do kolejnej międzyszkolnej rywalizacji w przyszłym roku.

Iwona Ostach