Inwestycje 13 grudnia 2018

24 mieszkańców już skorzystało z okazji

24 mieszkańców już skorzystało z okazji

We wrześniu br. krobski samorząd ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie gminy Krobia. Przypomnijmy, że u podstaw tego programu leży wola ograniczenia tzw. niskiej emisji pyłów i szkodliwych gazów pochodząca z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych, mających negatywny wpływ na powietrze, którym na co dzień oddychamy. Dotacja mogła zostać udzielona na wymianę systemów ogrzewania w budynkach i lokalach położonych na terenie gminy Krobia, polegającą na likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym (np. węglem kamiennym czy drewnem) i trwałym ich zastąpieniu przez nowe źródło ogrzewania - zasilane paliwem gazowym, olejowym lub energią elektryczną. Dotacja mogła zostać udzielona do zakupu i/lub montażu nowego źródła ciepła, w wysokości 50% ich kosztu, jednak nie mogła być wyższa niż 3.000,00 zł. Łącznie w 2018 r. Gmina Krobia udzieliła 24 takie dotacje, których suma wyniosła 70 431,22 zł. Pragniemy w tym miejscu poinformować, że od stycznia 2019 r. ponownie będzie można składać wnioski o otrzymanie dotacji na wymianę źródła ciepła. Będą one przyjmowane do 31 lipca 2019 r., natomiast realizacja inwestycji musi nastąpić do końca listopada 2019 r. O przydzieleniu dotacji decydować będzie m.in. kolejność wniosków, w tym data i godzina ich złożenia.Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2018-12-13 21:44:20