Gospodarka 05 grudnia 2017

Ankieterzy zapukają do drzwi

Ankieterzy zapukają do drzwi

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w grudniu br. na ternie gminy Krobia, w wylosowanych gospodarstwach rolnych, przeprowadzone zostaną dwa badania ankietowe:
- „Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego” ,
- „Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej”.