Aktualności z NGO 29 czerwiec 2018

Będą działać lokalnie

Będą działać lokalnie

Programy "Działaj Lokalnie" oraz "PGS - Program Grantów Społecznych", realizowane pod patronatem Stowarzyszenia "DZIECKO", mające na celu pomoc lokalnym społecznościom w dalszych działaniach i kroczeniu w kierunku ciągłego rozwoju, kolejny raz przyniosły nadzieje i szanse dla społeczności z terenów miejsko-wiejskich. Podczas Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Gostyńskiego ogłoszono szczęśliwych grantobiorców, którzy dzięki ww. programom będą mogli zrealizować własne pomysły. Wśród nich jest aż 7 organizacji i grup nieformalnych z terenu gminy Krobia, które otrzymają łącznie 23 582,00 zł.

W ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności dofinansowanie otrzymają: Ochotnicza Straż Pożarna w Krobi, Biskupiański Zespół Folklorystyczny z Domachowa i okolic, a także Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Potarzyca „Razem Raźniej”.

1. Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Krobi
Tytuł projektu: Jak Zosia i Wojtek strażakami zostali
Kwota dotacji: 6 000,00 zł
Cele projektu:
- zaszczepienie w dzieciach zainteresowania Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, kształtowanie w nich postaw, opisujących strażaków ochotniczych m.in. odpowiedzialności, pracy zespołowej, zwracania uwagi na potrzeby innych, zaangażowania oraz bezinteresownej pomocy,
- przekazanie dzieciom wiedzy i umiejętności powiązanych z bezpieczeństwem publicznym.

2. Wnioskodawca: Biskupiański Zespół Folklorystyczny z Domachowa i okolic
Realizator: Dla Domachowa
Tytuł projektu: Domachowo wielu pokoleń
Kwota dotacji: 4 300,00 zł
Cel projektu: wzrost aktywności oraz poczucia tożsamości lokalnej wśród mieszkańców Domachowa, którzy wezmą udział w wydarzeniach zorganizowanych w ramach projektu tj.: Wystawa fotografii „Domachowo wczoraj i dziś”, Rodzinny piknik integracyjny, spotkania pn.: "Każdy dom opowiada swoją historię".

3. Wnioskodawca i Realizator: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Potarzyca „Razem Raźniej”
Tytuł projektu: Potarzyca żyje w harmonii z naturą
Kwota dotacji: 3 000,00 zł
Cele projektu:
- rozwój ruchu sąsiedzkiego oraz aktywizacja Potarzycy do działań na rzecz otoczenia,
- zwiększenie wiedzy mieszkańców w zakresie ekologii,
- wpływ na zmianę obecnych nawyków w zakresie gospodarowania odpadami,
- organizacja wycieczki rowerowej do lasu w Karcu – możliwość zapoznania się z walorami krajobrazowymi/przyrodniczymi okolicy.

Z kolei w ramach „PGS – Program Grantów Społecznych”, którego inicjatorem jest Powiat Gostyński, a podmiotem współfinansującym Powiatowy Bank Spółdzielczy, dotacje przyznano Gminnemu Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi, Biskupiańskiemu Zespołowi Folklorystycznemu z Domachowa i Okolic oraz Stowarzyszeniu "OSP" Ochoczo Szczerze Pomagamy z Pudliszek.

1. Wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi
Realizator: Sułkowiczanki
Tytuł projektu: Wiem co jem – warsztaty dietetyczne
Kwota dotacji: 2 520,00 zł.
Cel projektu: kształtowanie nawyków zdrowego jedzenia poprzez praktyczną naukę przygotowywania smacznych i zdrowych posiłków z wykorzystaniem warzyw, uzupełnione o interaktywny wykład dietetyka.

2. Wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi
Realizator: Uczniowie Fenrycha
Tytuł projektu: Witamy w Pudliszkach
Kwota dotacji: 2 932,00 zł.
Cele projektu:
- zwiększenie aktywności mieszkańców,
- kultywowanie tradycji „Patrona Pudliszek” Stanisława Fenrycha,
- poprawa wizerunku miejscowości Pudliszki poprzez zagospodarowanie terenu.

3. Wnioskodawca: Biskupiański Zespół Folklorystyczny z Domachowa i okolic
Realizator: Młodzi Biskupianie
Tytuł projektu: Najstarsze pieśni Biskupizny
Kwota Dotacji: 2 000,00 zł
Cele projektu:
- szersze postrzeganie historii Domachowa i kultury biskupiańskiej,
- zaprezentowanie tej kultury gościom i grupom zwiedzającym ten obszar Polski, pokazanie im jakie zmiany nastąpiły na przestrzeni wieków.

4. Wnioskodawca: Stowarzyszenie „OSP” Ochoczo Szczerze Pomagamy
Realizator: Razem do przodu
Tytuł projektu: W grupie siła
Kwota Dotacji: 2 830,00 zł
Cel projektu: zwiększenie aktywności, integracji i współpracy mieszkańców, w tym poprzez organizację festynu, turniejów i wieczoru z kabaretem.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy, życzymy radości i satysfakcji z realizowanych projektów oraz osiągnięcia założonych celów.

 

Galeria_FacebookOpublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2018-07-11 10:37:23