Komunikaty 13 czerwca 2018

Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku złożonych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Krobi zarządzeniem nr 52/2018 z dnia 30 maja 2018 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Więcej w BIP