Komunikaty 14 grudnia 2018

Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 450, z późn. zm.) do zgłaszania swojej kandydatury na członków komisji konkursowych, powołanych do oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 złożonych w ramach otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Burmistrza Krobi zarządzeniem nr 122/2018 z dnia 5 grudnia 2018, zarządzeniem nr 123/2018 z dnia 5 grudnia 2018 oraz zarządzeniem nr 124/2018 z dnia 5 grudnia 2018.

Więcej informacji w BIP w zakładce „Ogłoszenia”.