Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Komunikaty 02 czerwca 2021

Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 450, z późn. zm.) do zgłaszania swojej kandydatury na członków komisji konkursowych, powołanych do oceny ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021 złożonych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Krobi zarządzeniem nr 61/2021 z dnia 17 maja 2021r.

Ogłoszenie