Komunikaty 17 maja 2021

Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie w ramach priorytetów zadań określonych w uchwale nr XXVI/205/2020 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 października 2021 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

Termin składania ofert upływa 15 czerwca 2021r. o godzinie 15:00.

Więcej w BIPOpublikował: Barbara Gryczka kontakt: pelnomocnik@krobia.pl ostatnia zmiana: 2021-05-18 08:33:47
Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz