Komunikaty 20 grudnia 2016

Burmistrz Krobi ogłasza się nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Burmistrz Krobi ogłasza się nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert realizacji zadań publicznych w sferze pomocy społecznej na rok 2017.

Komunikat

FormularzOpublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2016-12-20 08:47:17