Inwestycje 17 stycznia 2019

Co dalej z planami w sprawie Krobskiego Centrum Usług Społecznych

Co dalej z planami w sprawie Krobskiego Centrum Usług Społecznych

14 stycznia odbyło się otwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na wykonanie, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zadania pn.: Krobskie Centrum Usług Społecznych (KCUS). Do Urzędu Miejskiego w Krobi wpłynęły dwie oferty: konsorcjum budowlanego PB Kontrakt Sp. z o.o., Sp. komandytowa, Wilkowice (lider) i Usługi Budowlane - Piotr Giera, Dzięczyna (partner), opiewająca na kwotę brutto 6 430 000,00 zł oraz konsorcjum budowlanego Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ABAKUS Małgorzata Baryga – Góralska, Leszno (lider) i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HAND - BUD Zdzisław Baryga, Leszno (partner), oszacowana na 6 789 600,00 zł. Kwota, którą zamawiający – Gmina Krobia zamierza przeznaczyć na realizację zadania, wynosi natomiast 3 565 703,40 zł brutto. Ponieważ kwoty zaproponowane przez oferentów znacząco przekraczają zabezpieczone na ten cel środki, sytuacja przedstawiona zostanie przez burmistrza Krobi radnym Rady Miejskiej w Krobi. To bowiem rada jest organem kompetentnym do podejmowania decyzji w zakresie budżetu Gminy, w tym do ewentualnego zwiększenia środków na zadanie. O tym, czy tak się stanie, dowiemy się najprawdopodobniej w ciągu najbliższych dni. Z pewnością będzie to trudna decyzja, bowiem pomimo 3,8 mln dofinansowania, które Gmina Krobia otrzymała ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę i utworzenie KCUS (w ramach dwóch, tzw. projektów zintegrowanych), kwota zadania zdecydowanie przekracza zarezerwowane w gminnym budżecie na ten cel środki. Warto pokreślić w tym miejscu, że dofinansowanie nie dotyczy wyłącznie prac budowlanych, ale również tzw. działań "miękkich" czy zakupu wyposażenia ruchomego, które nie było objęte postępowaniem przetargowym. Przypomnijmy, że plany zakładają utworzenie KCUS w budynku starej gazowni w Krobi. Zgodnie z założeniami ma ono być miejscem, dzięki któremu osoby niesamodzielne, starsze czy z niepełnosprawnością, jak najdłużej przebywać będą mogły w swoim środowisku lokalnym co zapobiegnie ich umieszczeniu w instytucjach zapewniających całodobową opiekę. W skład Centrum wchodziłyby m.in.: Środowiskowy Dom Samopomocy, dom dziennego pobytu oraz klub seniora. Warto też dodać, że budowa KCUS byłaby okazją do uratowania budynku gazowni, który z roku na rok jest w coraz gorszym stanie technicznym.Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2019-01-17 21:31:10