Środowisko 10 maja 2022

Czasu pozostaje coraz mniej

Czasu pozostaje coraz mniej

Przypominamy o zbliżającym się terminie składania obowiązkowych deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Obowiązek ten spoczywa na każdym właścicielu oraz zarządcy budynku, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw. Termin złożenia ww. deklaracji dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r. mija 3️⃣0️⃣ czerwca br. Natomiast dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 1️⃣4️⃣ dni od dnia jego uruchomienia.
Deklaracje można składać elektronicznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/ lub złożyć w urzędzie właściwym dla lokalizacji zgłaszanej nieruchomości. Druk deklaracji można pobrać m.in. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi.
Art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza sankcję karną w postaci grzywny, która może być nałożona w przypadku niewywiązania się z w/w obowiązku. Wypełnione deklaracje są źródłem informacji niezbędnych do utworzenia bazy z danymi o źródłach ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych w Polsce.
Więcej informacji na temat składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz wzory dokumentów można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/.../centralna-ewidencja...Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2022-06-01 09:44:46
Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz