Inwestycje 27 września 2017

Czy w szkole w Krobi pojawią się szafki dla uczniów?

Czy w szkole w Krobi pojawią się szafki dla uczniów?

25 września br. odbyło się spotkanie dedykowane mieszkańcom Krobi, podczas którego zgłosić mogli oni swoje propozycje do funduszu miejskiego na 2018 rok. Przypomnijmy, że fundusz ten jest "odpowiednikiem" funduszu sołeckiego i daje mieszkańcom Krobi możliwość współdecydowania o przedsięwzięciach, realizowanych w mieście. Z uwagi na znaczną frekwencję i spore zainteresowanie funduszem, spotkanie przeniesiono z sali Przemysła II na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi, gdzie początkowo miało się ono odbyć, do świetlicy Szkoły Podstawowej w Krobi. Zanim jednak ze strony mieszkańców padły pierwsze pomysły, ideę funduszu miejskiego oraz jego zasady nakreślił Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda. Zaznaczył on, że wniosek złożony na spotkaniu powinien zostać m.in. w odpowiedni sposób uzasadniony oraz wstępnie wyceniony. Winien on się również wpisywać w zakres zadań, które zgodnie ze swoimi kompetencjami może realizować gmina, a także wpływać na poprawę jakości życia mieszkańców. Dodajmy jeszcze, że prócz wymienionych powyżej warunków, wnioski składane do funduszu miejskiego musiały dawać gwarancję ich realizacji w 2018 r. oraz nie mogły przekraczać 45 tys. zł, a więc kwoty, która znajdzie się w projekcie budżetu Gminy Krobia na 2018 rok. Podczas spotkania mieszkańcy Krobi złożyli łącznie 4 propozycje, wśród których znalazły się: zagospodarowanie skweru przy pawilonie usługowo-handlowym na ul. Pogodnej w Krobi (12 tys. zł), doposażenie Szkoły Podstawowej w Krobi w szafki dla uczniów (45 tys. zł ), utwardzenie ścieżki w Parku im. Jana Pawła II - od tzw. Heimatu do utwardzonej obecnie ścieżki (20 tys. zł) oraz montaż 3 "ławek seniora" wzdłuż ul. Powstańców Wlkp. w Krobi - w kierunku przychodni lekarskiej (2100 zł ). Zebrane propozycje poddane zostały pod głosowanie mieszkańców, którzy ostatecznie najwyżej ocenili pomysł zakupu i montażu szafek dla uczniów Szkoły Podstawowej w Krobi. Ponieważ propozycja ta wyczerpuje pulę środków w ramach funduszu miejskiego na 2018, to właśnie ona zarekomendowana zostanie Radzie Miejskiej w Krobi do sfinansowania i realizacji. Warto w tym miejscu podkreślić, że o tym, czy szafki rzeczywiście pojawią się w krobskiej szkole, zadecyduje ostatecznie właśnie Rada Miejska w Krobi, która jest organem kompetentnym do podejmowania decyzji w zakresie budżetu Gminy.Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-09-27 22:38:56