Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Inwestycje 05 lipca 2022

Dzięki współpracy pięknieje Bukownica

Dzięki współpracy pięknieje Bukownica

28 czerwca 2022 r. odbyło się spotkanie organizacyjne z przedstawicielami miejscowości Bukownica, które dotyczyło przygotowania się do realizacji kilku działań w ramach otrzymanego dofinansowania. Warto zaznaczyć, że Gmina Krobia w XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, ogłoszonym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, otrzymała dofinansowanie w wysokości 18.000,00 zł na realizację zadania dotyczącego rozbudowy świetlicy wiejskiej w Bukownicy poprzez wykonanie zadaszenia nad tarasem. Zgodnie z hasłem przewodnim projektu: „Bo w Bukownicy integrujemy się bezpiecznie, tradycyjnie i w zgodzie z naturą!” mieszkańcy sołectwa planują w ramach w/w inwestycji zapewnić wkład własny poprzez organizację szeregu spotkań edukacyjno – kulturalno – integracyjnych, w których swoje zaangażowanie zadeklarowali wszystkie organizacje społeczne działające w sołectwie, tj. Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich i Rada Sołecka. Istotny jest też fakt, że ubieganie się o dofinansowanie było możliwe dzięki zaangażowaniu i deklaracji wkładu własnego mieszkańców, ponieważ istotą przedsięwzięcia jest stworzenie odpowiednich warunków do wspierania i rozwoju inicjatyw, a także integracja lokalnej społeczności.
Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2022-07-05 22:40:43