Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz
OSP 04 maja 2020

Dziękujemy Wam za to, że jesteście!

Dziękujemy Wam za to, że jesteście!

Jak co roku 4 maja, w dniu św. Floriana, swoje święto obchodzą strażacy - bohaterowie lokalnej społeczności, którzy bez względu na okoliczności gotowi są zmierzyć się z przeciwnościami losu dla ratowania ludzkiego życia, zdrowia i mienia. Straż pożarna to szczególna służba i powołanie, które strażacy realizują w duchu poświęcenia, odwagi, odpowiedzialności, ale również dyscypliny, godności i honoru. Pomimo rozwoju techniki i coraz doskonalszych narzędzi w rękach strażaków, straż pożarna to jednak nadal przede wszystkim ludzie - dobrze wyszkoleni i gotowi, niejednokrotnie z narażeniem własnego życia, nieść pomoc wszystkim, którzy jej potrzebują.

Dlatego z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej, członkom Ochotniczych Straży Pożarnych, weteranom pożarnictwa, a także adeptom pożarnictwa, zrzeszonym w szeregach Dziecięcych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, składamy serdeczne podziękowania za pomoc niesioną drugiemu człowiekowi, krzewienie kultury, podtrzymywanie tradycji polskiego pożarnictwa, a także wszelką działalność edukacyjną i prewencyjną. Życzymy nieustającego zdrowia, bezpiecznej służby, ludzkiej życzliwości, a jednocześnie nowych pomysłów i inicjatyw, podkreślających nieocenioną rolę straży pożarnej w społeczeństwie.

Życzenia kierujemy również do Waszych najbliższych, których obecność niejednokrotnie dodaje Wam siły i sprawia, że z ich pomocą możecie się oddać wypełnianiu obowiązków i realizacji wszelkich działań związanych z ochroną przeciwpożarową.

Burmistrz Krobi Łukasz Kubiak
Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda

Dzień Strażaka zainicjował australijski strażak J.J. Edmondson z Melbourne na pamiątkę tragicznie zmarłych pięciu kolegów-strażaków. W Polsce oficjalnie święto to zostało ustanowione w 2002 roku, przez Sejm RP, przy okazji nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. 4 maja swoje święto obchodzą zarówno funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej jak i członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, co wypełnia słowa przywołanego powyżej Edmondsona, który powiedział: „W straży pożarnej, razem walczymy przeciwko jednemu wspólnemu wrogowi - pożarowi - bez względu na kraj, pochodzenie, jaki mundur nosimy i w jakim języku mówimy”