Aktualności 11 października 2022

Dzielili się doświadczeniami z zakresu ekonomii społecznej

Dzielili się doświadczeniami z zakresu ekonomii społecznej

O tym, że współpraca i budowanie szeroko pojętych „mostów” pomiędzy partnerami przynoszą wymierne korzyści, wie z pewnością każdy, kto chociażby raz w życiu podjął się jakiejkolwiek formy kooperacji. Mając na uwadze powyższe, w dniach 23-27 września 2022 r. przedstawiciele krobskiego samorządu, gminy Rokietnica, Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka z Poznania oraz południowoeuropejskich przedsiębiorstw społecznych wzięli udział w wizycie studyjnej w Macedonii Północnej, zorganizowanej w ramach projektu pn. „Budowanie międzynarodowych mostów – przedsiębiorczość społeczna jako narzędzie lokalnej gospodarki”. Warto podkreślić w tym miejscu, że liderem projektu finansowanego z Funduszu Wyszehradzkiego jest Gmina Krobia, a jego uczestnikami Gminy Révfülöp (Węgry) i Veľký Meder (Słowacja), Fundacja Barka (Polska), także Centrum Integracji i Empowermentu Społecznego SIEC (Macedonia) oraz Spółdzielnia Socjalna ERGON (Czechy). Wizyta w Macedonii była doskonałą okazję przede wszystkim do wymiany doświadczeń dotyczących przedsiębiorczości społecznej w każdym z krajów partnerskich. Jej uczestnicy odwiedzili między innymi Skopje, Ohrid, Vevcani Bitola i Veles gdzie wzięli udział w targach ekonomii społecznej, a także spotkali się z przedstawicielami delegatury Unii Europejskiej w Macedonii oraz włodarzami macedońskich samorządów. Podczas wspólnych dyskusji zachęcano tamtejszych decydentów do przyjęcia systemu przedsiębiorczości społecznej jako narzędzia aktywizującego zmarginalizowane grupy społeczne. Macedończykom zaprezentowano również dobre praktyki w zakresie ekonomii społecznej, które przynoszą wymierne korzyści chociażby na terenie gminy Krobia czy też w miejscowościach gdzie działalność prowadzi Fundacja Barka. Ciekawym doświadczeniem było ponadto spotkanie z przedstawicielami macedońskich organizacji społecznych m.in. Misla, ARNO, Ljubeznost, Solem czy AHP Prilep, które prezentowały własną działalność na niwie pomocy socjalnej i ekonomii społecznej. Nobilitacją dla uczestników wizyty było również spotkanie z Konsulem RP w Macedonii Piotrem Wysockim, który wspiera obywateli tegoż kraju w zakresie wdrożenia ustawy regulującej kwestię przedsiębiorczości społecznej. Podczas podsumowania wizyty studyjnej wszyscy jej uczestnicy wyrazili potrzebę kontynuowania współpracy i wymiany doświadczeń w przyszłości. Kooperacja przyczynić się bowiem może do dalszego rozwoju przedsiębiorczości społecznej i turystyki kulturowej, a także wzmocnienia pozycji gospodarczej społeczności lokalnych w Polsce i krajach partnerskich. Stąd też w listopadzie br. odbędzie się kolejne spotkanie w ramach projektu, którego gospodarzami będą tym razem Gmina Krobia, Fundacja Barka oraz Spółdzielnia ERGON.

Foto _ facebookOpublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2022-10-11 06:44:24
Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz