Komunikaty 1 lipca 2019

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert.

Burmistrz Krobi informuje, iż w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej ogłoszonego Zarządzeniem Nr 65/2019 Burmistrza Krobi z dnia 31 maja 2019 roku dokonano wyboru oferty realizacji zadania publicznego z zakresu zadania: „ Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców z terenu gminy Krobia” i przyznano dotację na jego realizację.

Pliki do pobrania: