Aktualności z NGO 05 listopada 2021

Informacja o wyniku konsultacji

Burmistrz Krobi publikuje informację o wynikach przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”, zgodnie z § 6 ust. 1 „Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr LV/452/2010 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 11 października 2010 roku w sprawie jego przyjęcia.Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2021-11-05 08:18:38
Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz