Komunikaty 06 listopada 2018

Informacja w sprawie planu ruchu w celu likwidacji otworów obserwacyjnych

W związku z wpłynięciem do Urzędu Miejskiego w Krobi „Planu Ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne niepolegające na badaniach geofizycznych wymagających użycia środków strzałowych – Likwidacja otworów obserwacyjnych – piezometrów i studni badawczych w hydrowęzłach wykonanych w trakcie realizacji koncesji Nr 10/2011/P z dnia 11.05.2011 r. na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węgla brunatnego w rejonie „Poniec Krobia” i „Oczkowice” ”,  uprzejmie informujemy, iż do dnia 9 listopada 2018 r można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krobi, pok. nr 7  z przesłaną dokumentacją oraz złożyć ewentualne uwagi w tej sprawie. Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2018-11-06 09:39:17