Inwestycje 11 czerwca 2018

Informujemy o możliwości składania wniosków o odbiór i utylizację azbestu

Informujemy o możliwości składania wniosków o odbiór i utylizację azbestu

Urząd Miejski w Krobi informuje o możliwości składania wniosków o odbiór i utylizację azbestu, w ramach programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy Krobia. Z programu skorzystać mogą osoby fizyczne, rolnicy indywidualni oraz jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego. Dofinansowaniu podlegają całkowicie koszty transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, natomiast nie obejmują go koszty demontażu wyrobów azbestowych oraz zakupu i montażu nowych pokryć dachowych. Wnioski o odbiór azbestu

pobierać i składać można w biurze nr 7 Urzędu Miejskiego w Krobi. Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na realizację programu w 2018 roku.

Przedsięwzięcie pn. : Realizacja Programu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gostyńskiego" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.