Inwestycje 10 maja 2018

Kolejne dofinansowanie dla Gminy Krobia na realizację inwestycji drogowych

Kolejne dofinansowanie dla Gminy Krobia na realizację inwestycji drogowych

Utwardzanie dróg śródpolnych wpisane jest już od kilku lat w plan zadań krobskiego samorządu, obejmujących inwestycje w infrastrukturę drogową. Po utwardzeniu dróg śródpolnych w poprzednich latach, w tym m.in. tzw. „drogi posadowskiej” oraz „babicy”, przyszedł czas na kolejne inwestycje, które nie tylko ułatwią rolnikom dojazd do pól uprawnych, ale poprawią również bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz stan gminnej infrastruktury drogowej. W 2018 roku krobski samorząd planuje przebudowę dróg w obrębach geodezyjnych Sułkowice, Chwałkowo i Bukownica, która według zeszłorocznej wyceny kosztować ma ok. 430 tys. zł. Warto w tym miejscu podkreślić, że na realizację zadania Gmina Krobia pozyskała dotację w wysokości 118,5 ty. zł z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Droga w Sułkowicach, na odcinku 0,63 km o szerokości 4 m., zostanie wykonana z tłucznia granitowego, stabilizowanego mechanicznie. W Chwałkowie planuje się wylanie betonu asfaltowego, który pokryje 0,22 km drogi o szerokości 5 m, zaś w Bukownicy ułożone zostaną płyty drogowe żelbetowe. W tym ostatnim przypadku wyremontowana zostanie droga o długości ok. 0,5 km i szerokości 4 m. Niebawem Gmina Krobia przystąpi do wyłonienia wykonawcy inwestycji, który będzie ją musiał zakończyć najprawdopodobniej na przełomie października i listopada (do 21 listopada Gmina Krobia zobowiązana została do wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego).Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2018-05-10 10:40:14