Aktualności z NGO 27 stycznia 2021

Kolejne dotacje dla organizacji pozarządowych przyznane

Burmistrz Krobi w dalszym ciągu rozstrzyga ogłoszone w listopadzie ub.r. otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2021 roku. Tym razem rozstrzygnięć dokonano w ramach kolejnych, następujących zadań konkursowych:

 

Konkurs w zakresie kultury fizycznej:

 

1) zadanie: „Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Pudliszki, w tym udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPN” – wybrano ofertę zadania pt. „Zjednoczeni 2021 – senior” przedłożoną przez Ludowy Klub Sportowy „Zjednoczeni” Pudliszki  z siedzibą w Pudliszkach (udzielona kwota dotacji: 38.400,00 zł),

 

2) zadanie: „Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Chwałkowo, w tym udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPN” – wybrano ofertę zadania pt. „PIŁKA NOŻNA NASZĄ PASJĄ” przedłożoną przez Ludowy Zespół Sportowy „Sokół” Chwałkowo  z siedzibą w Chwałkowie (udzielona kwota dotacji: 38.400,00 zł),

 

3) zadanie: „Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna kobiet w Gminie Krobia, w tym udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPN” – wybrano ofertę zadania pt. „Upowszechnianie rozgrywek kobiecej piłki nożnej w Gminie KROBIA” przedłożoną przez Fundację na rzecz rozwoju młodych talentów Ka4 resPect z siedzibą w Kołaczkowicach (udzielona kwota dotacji: 15.000,00 zł),

 

4) zadanie: „Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez uprawianie sportu biegowego” – wybrano ofertę zadania pt. „Tradycyjny Półmaraton Biskupiański w Starej Krobi” przedłożoną przez Uczniowski Klub Sportowy „Biskupianka” Stara Krobia  z siedzibą w Starej Krobi (udzielona kwota dotacji: 9.000,00 zł),

 

5) zadanie: „Propagowanie turystyki rowerowej na terenie gminy Krobia wraz z organizacją ogólnodostępnych imprez rowerowych” – wybrano ofertę zadania pt. „Rajdy rowerowe” przedłożoną przez Stowarzyszenie „Na Szlaku” z siedzibą w Krobi (udzielona kwota dotacji: 5.000,00 zł),

 

6) zadanie: „Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna, w tym udział drużyn dzieci i młodzieży w przygotowaniach do rozgrywek organizowanych przez PZPN” – wybrano ofertę zadania pt. „Gramy Razem dla Gminy Krobia” przedłożoną przez Stowarzyszenie Gminna Akademia Sportu Krobia z siedzibą w Pudliszkach (udzielona kwota dotacji: 71.706,01 zł) oraz ofertę zadania pt. „Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu w Gminie KROBIA – Dyscyplina wiodąca – piłka nożna” przedłożoną przez Fundację na rzecz rozwoju młodych talentów Ka4 resPect z siedzibą w Kołaczkowicach (udzielona kwota dotacji: 55.693,99 zł).

 

Konkurs w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

 

1) zadanie: „Ochrona dziedzictwa kulturowego i obsługa gminnych uroczystości patriotycznych” – wybrano ofertę zadania pt. „Wszyscy jesteśmy PATRIOTAMI!” przedłożoną przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska – Hufiec Leszno z  siedzibą w Poznaniu (udzielona kwota dotacji: 5.000,00 zł),

 

2) zadanie: „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na terenie gminy Krobia” – wybrano ofertę zadania pt. „Nasz ogród źródłem smaków i zapachów” przedłożoną przez Stowarzyszenie IMPACT z  siedzibą w Krobi (udzielona kwota dotacji: 4.000,00 zł).

 

Szczegóły w BIP w Zarządzeniach Nr 9/2021 i 10/2021 Burmistrza Krobi z dnia 22 stycznia 2021 roku, Zarządzeniu Nr 11/2021 Burmistrza Krobi z dnia 25 stycznia 2021 roku oraz Zarządzeniach Nr 15/2021 i 16/2021 Burmistrza Krobi z dnia 27 stycznia 2021 roku.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz