Inwestycje 22 listopada 2018

Kolejne drogi utwardzone

Kolejne drogi utwardzone

Zakończono prace związane z przebudową dróg śródpolnych w obrębie Sułkowic, Bukownicy i Chwałkowa, które realizowano w ramach gminnego zadania „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min. 4m”. W Sułkowicach i Chwałkowie przedsięwzięcie polegało na utwardzeniu istniejących nawierzchni dróg dojazdowych kruszywem granitowym, stabilizowanym mechanicznie, zaś w Bukownicy wykonano drogę z płyt betonowych (PDTP), wypełnionych kruszywem granitowym. W ostatnim z wymienionych sołectw skrzyżowania przebudowanej drogi z innymi ciągami komunikacyjnymi utwardzono również kostką brukową. Łącznie przebudowano 1410 mb dróg, z czego w Chwałkowo 220 mb, w Sułkowicach 630 mb, a w Bukownicy 560 mb. Dodajmy, że dotychczas drogi te posiadały nawierzchnie gruntowe o szerokości wahającej się w przedziale od 3 do 5,5 m., natomiast obecnie wszystkie mają szerokość przekraczającą 4 metry. Zadanie wykonane zostało przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Patryk Borowczyk z Krobi, które otrzymało z tego tytułu wynagrodzenie w kwocie 477 180,51 zł. Warto zaznaczyć, że na budowę dróg Gmina Krobia otrzymała dotację celową z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 118 500,00 zł oraz że środki te są przydzielane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.