Komunikaty

07 stycznia 2020 Uwaga! Utrudnienia w obsłudze klientów.

Uwaga! Utrudnienia w obsłudze klientów.

W związku z planowaną przerwą w dostawie energii elektrycznej, w dniu 10 stycznia br., w godz. 10:30-15:00, nastąpią utrudnienia w obsłudze klientów Urzędu Miejskiego w Krobi - w budynku na Wyspie Kasztelańskiej (Plac Kościuszki 3).

07 stycznia 2020 Zapraszamy online na XVIII sesję Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy online na XVIII sesję Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy online na XVIII sesję Rady Miejskiej w Krobi

03 stycznia 2020 Zapraszamy na XVIII nadzwyczajną sesję  Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na XVIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na XVIII sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się w dniu 7 stycznia 2020 r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń im. Przemysła II na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi Pl.Kościuszki 3.

02 stycznia 2020 Informacja o wybraniu  Prezesa Zarządu Spółdzielni Socjalnej ECOSS.

Informacja o wybraniu Prezesa Zarządu Spółdzielni Socjalnej ECOSS.

Spółdzielnia Socjalna ECOSS w Krobi informuje, że w wyniku prowadzonych rozmów Walne Zgromadzenie Spółdzielni wybrało na jej Prezesa Zarządu pana Jędrzeja Knappa.

27 grudnia 2019 Unieważnienie otwartego konkursu ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictw

Unieważnienie otwartego konkursu ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictw

Zgodnie z art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 688 z późn. zm.) Burmistrz Krobi unieważnił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 roku,

13 grudnia 2019 Uwaga właściciele nieruchomości niezamieszkałych!

Uwaga właściciele nieruchomości niezamieszkałych!

W związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2010) informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku właściciele nieruchomości niezamieszkałych, będą mieli obowiązek posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmą świadczącą usługi w zakresie ich odbierania, wpisaną do Rejestru Działalności Regulowanej. W sprawie zawierania przedmiotowych umów należy kontaktować się bezpośrednio z przedsiębiorcami świadczącymi usługi odbioru odpadów komunalnych (wpisanymi do Rejestru Działalności Regulowanej). Wykaz firm można znaleźć na stronie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (http://kzgrl.pl/pliki/PDF/B.%20pliki/RDR5.pdf).

11 grudnia 2019 Zapraszamy na XVII sesję  Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na XVII sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na XVII sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się w dniu 18 grudnia 2019 r. o godz. 15.00 w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi ul. Ogród Ludowy 2.

10 grudnia 2019 Informacja o nie rozstrzygnięciu  otwartego konkursu ofert na dziennego opiekuna

Informacja o nie rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na dziennego opiekuna

Burmistrz Krobi informuje, że ogłoszony Zarządzeniem Nr 127/2019 z dnia 30.10.2019r. otwarty konkurs ofert, którego przedmiotem jest wybór dziennego opiekuna, został nie rozstrzygnięty z powodu braku ofert. Uzasadnienie: Ostatecznym terminem składania ofert wraz z wymaganymi załącznikami został w zarządzeniu określony 29.11.2019 r. Do tego dnia do Urzędu Miejskiego w Krobi nie wpłynęła ani jedna oferta. W związku z powyższym uważa się konkurs za nie rozstrzygnięty.

02 grudnia 2019 Poszukiwani członkowie komisji konkursowej

Poszukiwani członkowie komisji konkursowej

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do członkostwa w Komisjach Konkursowych powoływanych celem oceny ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego ogłoszonych Zarządzeniami Nr 135/2019, 136/2019, 137/2019 oraz 138/2019 Burmistrza Krobi z dnia 28 listopada 2019 r. Szczegóły w BIP.