Komunikaty

14 grudnia 2018 Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 450, z późn. zm.) do zgłaszania swojej kandydatury na członków komisji konkursowych,

07 grudnia 2018 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na dziennego opiekuna

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na dziennego opiekuna

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na dziennego opiekuna wpłynęła jedna oferta. Po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia komisji oceniającej Burmistrz Krobi postanowił dokonać wyboru oferty Pani Marii Marioli Wojtkowiak. Dzienny opiekun spełnił wymogi określone ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) oraz w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert z dnia 29 października 2018r.

03 grudnia 2018 Zapraszamy na transmisję online II sesji Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na transmisję online II sesji Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na transmisję online II sesji Rady Miejskiej w Krobi 3 grudnia o godz 15.30

17 listopada 2018 Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku złożonych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Krobi zarządzeniem nr 107/2018 z dnia 29 października 2018 roku w zakresie wyboru dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3 na terenie Gminy Krobia. .

14 listopada 2018 Zapraszamy na pierwszą sesję Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na pierwszą sesję Rady Miejskiej w Krobi

Gmina Krobia informuje, że postanowieniem z dnia 9 listopada 2018 r. Komisarz Wyborczy w Lesznie zwołał pierwszą sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 r. o godz. 15:30 w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi ul. Ogród Ludowy 2.

08 listopada 2018 Informacja o dniu wolnym od pracy.

Informacja o dniu wolnym od pracy.

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 07.11.2018r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej dzień 12 listopada 2018 roku ustanowiony został dniem wolnym od pracy. Urząd Miejski w Krobi będzie nieczynny.

06 listopada 2018 Informacja w sprawie planu ruchu w celu likwidacji otworów obserwacyjnych

Informacja w sprawie planu ruchu w celu likwidacji otworów obserwacyjnych

W związku z wpłynięciem do Urzędu Miejskiego w Krobi „Planu Ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne niepolegające na badaniach geofizycznych wymagających użycia środków strzałowych – Likwidacja otworów obserwacyjnych – piezometrów i studni badawczych w hydrowęzłach

30 października 2018 Ogłoszenie  otwartego konkursu ofert którego przedmiotem jest wybór dziennego opiekuna

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert którego przedmiotem jest wybór dziennego opiekuna

Ogłasza się otwarty konkurs ofert, którego przedmiotem jest wybór 1 dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3 na terenie Gminy Krobia szczegóły w brzmieniu załącznika nr 1 i 2 do zarządzenia Nr 107/2018 z dnia 29.10.2018r.

10 października 2018 Zapraszamy na LII sesję  Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na LII sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Łukasz Kubiak serdecznie zaprasza na LII sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się w dniu 16 października 2018 r. o godz. 16.30 w auli ZSOiZ w Krobi ul. Ogród Ludowy 2.

25 września 2018 Informacja na temat możliwości doszacowania szkód w produkcji buraka cukrowego, ziemniaka oraz rzepa

Informacja na temat możliwości doszacowania szkód w produkcji buraka cukrowego, ziemniaka oraz rzepa

Z uwagi na występowanie w całej Polsce problemu suszy, burmistrz Krobi informuje, że Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, opracował wartości bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski w zależności od kategorii gleb, określając tym samym aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.