Komunikaty

11 lipca 2024 OGŁOSZENIE o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarow

OGŁOSZENIE o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarow

OGŁOSZENIE o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki numer 256/2 położonej w Pudliszkach i działki numer 246 położonej w Kuczynie

03 lipca 2024 Uwaga! Ważna informacja w sprawie jakości wody !

Uwaga! Ważna informacja w sprawie jakości wody !

Komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyniu w sprawie jakości wody przeznaczonej do do spożycia przez ludzi.

22 czerwca 2024 Zapytanie ofertowe na: „PRACE KONSERWATORSKIE DACHU NA KOŚCIELE P.W. TRÓJCY ŚWIĘTEJ W CHWAŁKOWIE”

Zapytanie ofertowe na: „PRACE KONSERWATORSKIE DACHU NA KOŚCIELE P.W. TRÓJCY ŚWIĘTEJ W CHWAŁKOWIE”

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA POD WEZWANIEM TRÓJCY ŚWIĘTEJ, CHWAŁKOWO 41, 63-840 KROBIA ogłasza postępowanie zakupowe na wykonanie zadania: „PRACE KONSERWATORSKIE DACHU NA KOŚCIELE P.W. TRÓJCY ŚWIĘTEJ W CHWAŁKOWIE”

10 czerwca 2024 Zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem za rok 2023

Zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem za rok 2023

Burmistrz Krobi przedstawia mieszkańcom Raport o stanie gminy Krobia za rok 2023. Źródłem jego opracowania były dokumenty o znaczeniu strategicznym dla gminy Krobia, takie jak Strategia Gminy Krobia, Gminny Program Rewitalizacji, raporty z wykonania budżetu Gminy czy też sprawozdania z działalności poszczególnych jednostek gminnych. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza Krobi w 2023 r., a w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Miejskiej w Krobi.

27 maja 2024 Otrzymałeś sprzęt komputerowy? Złóż oświadczenie

Otrzymałeś sprzęt komputerowy? Złóż oświadczenie

Wszystkim mieszkańcom, którzy otrzymali sprzęt komputerowy w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” przypominamy o konieczności złożenia oświadczenia o posiadaniu sprzętu zgodnie z procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu określoną Zarządzeniem Burmistrza Krobi nr 167/2022 z dnia 23.09.2022 r

18 maja 2024 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: „PRACE KONSERWATORSKIE PRZY JEDNYM Z NAJSTARSZYCH ZABYTKÓW W WIELKOPOLSCE

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: „PRACE KONSERWATORSKIE PRZY JEDNYM Z NAJSTARSZYCH ZABYTKÓW W WIELKOPOLSCE"

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: „PRACE KONSERWATORSKIE PRZY JEDNYM Z NAJSTARSZYCH ZABYTKÓW W WIELKOPOLSCE – KOŚCIELE ŚW. IDZIEGO W KROBI”

15 maja 2024 Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz Krobi informuje o dokonaniu wyboru oferty i przyznaniu dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w ramach rozstrzygnięcia ogłoszonego w dniu 15 kwietnia 2024 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego ze sfery działalności pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2024 roku.

16 kwietnia 2024 Konkurs ofert na realizację w gminie Krobia w 2024 roku zadania publicznego

Konkurs ofert na realizację w gminie Krobia w 2024 roku zadania publicznego

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w gminie Krobia w 2024 roku zadania publicznego ze sfery działalności pożytku publicznego, przewidzianego do zlecenia przez Gminę Krobia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

15 lutego 2024 KONSULTACJE SPOŁECZNE – zapraszamy!

KONSULTACJE SPOŁECZNE – zapraszamy!

Burmistrz Krobi informuje, iż zgodnie z wydanym Zarządzeniem nr 22/2024 z dnia 15 lutego 2024 roku ogłasza konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Krobia na lata 2023-2033. Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii Rozwoju Gminy Krobia na lata 2023-2033, z którym można się zapoznać, klikając w odnośnik poniżej. Projekt został również umieszczony na BIP Gminy Krobia[PP1] oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krobi (ul. Rynek 1, 63-840 Krobia).

15 lutego 2024 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Krobi przy ulicy Franciszka Rejka, Powstańców Wielkopolskich, Nowej i Miejsko – Góreckiej.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz