Komunikaty

16 kwietnia 2019 Informacja odnośnie wypłata świadczenia wychowawczego (500+)

Informacja odnośnie wypłata świadczenia wychowawczego (500+)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi informuje, iż wypłata świadczenia wychowawczego (500+) w miesiącu kwietniu nastąpi dnia 18 kwietnia 2019 r.

10 kwietnia 2019 Zapraszamy na transmisję online VIII sesji Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na transmisję online VIII sesji Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na transmisję online VIII sesji Rady Miejskiej w Krobi

20 marca 2019 Zapraszamy na nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na VII sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się w dniu 25 marca 2019 r. o godz. 15.30 w auli ZSOiZ w Krobi ul. Ogród Ludowy 2.

01 marca 2019 Ogłoszenie w sprawie rozpatrzenia i wyboru ofert organizacji pozarządowych

Ogłoszenie w sprawie rozpatrzenia i wyboru ofert organizacji pozarządowych

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszony Zarządzeniem nr 3/2018 Burmistrza Krobi z dnia 8 stycznia 2019 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej.

28 lutego 2019 Ogłoszenie w sprawie rozpatrzenia i wyboru ofert organizacji pozarządowych

Ogłoszenie w sprawie rozpatrzenia i wyboru ofert organizacji pozarządowych

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszony Zarządzeniem nr 4/2018 Burmistrza Krobi z dnia 8 stycznia 2019 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2019 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

28 lutego 2019 Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 450, z późn. zm.) do zgłaszania swojej kandydatury na członków komisji konkursowych, powołanych do oceny ofert na realizację zadania publicznego w roku 2019 złożonych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Krobi zarządzeniem nr 16/2019 z dnia 11 lutego 2019 r.

26 lutego 2019 Informacja!

Informacja!

W związku z wdrożeniem od 4 marca 2019r. nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną planowane są czasowe przerwy techniczne w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. W związku z powyższym w piątek 1 marca 2019r.wnioski o wydanie dowodów osobistych będą przyjmowane w urzędzie tylko do godz. 11.30. Od godz. 12.00 do zamknięcia urzędu nie będzie możliwości ani złożenia wniosku, ani załatwienia innych spraw dotyczących dowodu osobistego, np. nie będzie można odebrać gotowego już dokumentu.

14 lutego 2019 Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie pomocy społecznej przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie