Nasz profil YouTube Projekty Unijne

Komunikaty

19 listopada 2020 W trosce o zdrowie psychiczne seniorów

W trosce o zdrowie psychiczne seniorów

Obecna sytuacja epidemiologiczna sprawiła, że wielu seniorów stało się jeszcze bardziej samotnych i jeszcze bardziej wykluczonych. Mając to na uwadze samorząd Gminy Krobia podjął decyzję o uruchomieniu telefonicznych dyżurów psychologa

17 listopada 2020 Zawiadamia o sporządzeniu projektu uchwały w sprawie podziału na obwody łowieckie

Zawiadamia o sporządzeniu projektu uchwały w sprawie podziału na obwody łowieckie

Marszałek Województwa Wielkopolskiego zawiadamia o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie i zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii oraz o wyłożeniu przedmiotowego projektu uchwały do publicznego wglądu i umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (UMWW) w Poznaniu.

12 listopada 2020 Ważna informacja dla rodziców!

Ważna informacja dla rodziców!

Od 9 do 29 listopada ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Można się o niego starać, m.in. w razie zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w sytuacji, gdy placówki szkolno-wychowawcze nie są w stanie zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania, np. gdy część dzieci uczy się stacjonarnie, a część zdalnie. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonym rodzicom na opiekę nad dziećmi do lat 8, a także na starsze dzieci z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności, tzn. na dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, na te, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz do 24 lat, w przypadku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dodatkowy zasiłek przysługuje także w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię, z którą rodzic ma zawartą umowę uaktywniającą lub w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez opiekuna dziennego z powodu COVID-19. Do zasiłku uprawnieni są również rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych, zwolnieni od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą, w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna. Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie bezpośrednio w ZUS. Mogą to zrobić drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Złożone oświadczenie jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Bez oświadczenia ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku. Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu zasiłku opiekuńczego przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach. Należy jednak pamiętać, że świadczenie nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego). Zasiłku nie otrzymają również rodzice, którzy pomimo otwarcia placówki podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu. Ewa Szymankiewicz - koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

12 listopada 2020 Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje, zasady obowiązki...

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje, zasady obowiązki...

Zapraszamy na webinar nt. Pracowniczych Planów Kapitałowych Spotkanie poprowadzi Mateusz Kozłowski - Regionalny Ekspert PPK

12 listopada 2020 Uwaga pacjenci Centrum Medycznego Krob-Med!

Uwaga pacjenci Centrum Medycznego Krob-Med!

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Krob-Med informuje, że kontakt telefoniczny z Centrum możliwy jest obecnie pod numerami: 65 57 11 715 oraz 663 302 236. Warunkowo (najlepiej poprzez wiadomość SMS),

05 listopada 2020 Nowe obostrzenia!

Nowe obostrzenia!

Od najbliższej soboty 7 listopada sklepy w galeriach handlowych - oprócz spożywczych, drogerii i aptek, zostają zamknięte. Podobna sytuacja dotyczyć będzie teatrów, kin, galerii i innych instytucji, które świadczą usługi kulturalne. Od poniedziałku 9 listopada natomiast, uczniowie klas 1-3 pozostaną w domach i "przejdą" na naukę zdalną.

02 listopada 2020 Informacja odnośnie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród mieszkańców gmin

Informacja odnośnie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród mieszkańców gmin

Informacja odnośnie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród mieszkańców gminy Krobia.

25 października 2020 Informacja odnośnie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród mieszkańców gmin

Informacja odnośnie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród mieszkańców gmin

Informacja odnośnie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród mieszkańców gminy Krobia

22 października 2020 Zapraszamy na XXVI  sesję  Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na XXVI sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na XXVI sesję Rady Miejskiej w Krobi w dniu 28 października 2020 r. o godz. 15.30, która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi ul. Powstańców Wlkp. 27

16 października 2020 W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców

W związku z rosnącą liczbą przypadków zakażeń koronawirusem na terenie powiatu gostyńskiego, w tym wśród mieszkańców gminy Krobia, w dniu 16 października br. burmistrz Krobi wydał zarządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS Co V-2.