Komunikaty

15 lipca 2019 Zapraszamy na dożynki!

Zapraszamy na dożynki!

Znamy już terminy dożynek, które w lipcu i sierpniu odbędą się na terenie gminy Krobia. Jak zawsze będą one nie tylko obrzędem dziękczynnym za zebrane plony i zakończone prace polowe, ale również okazją do wspólnej zabawy i integracji mieszkańców. Chociaż w poszczególnych miejscowościach będą one miały z pewnością różny przebieg, już dziś zapraszamy Państwa do wspólnego świętowania, niezależnie od terminu i programu dożynek.

03 lipca 2019 Jeden wniosek na wszystkie dzieci

Jeden wniosek na wszystkie dzieci

W związku z nieprawidłowościami przy składaniu wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego z programu "Rodzina 500+" informujemy, że w jednym wniosku należy ująć (wpisać) wszystkie dzieci do 18 roku życia, zamieszkujące wspólnie z rodzicami i pozostające na ich utrzymaniu (dotyczy to również dzieci, na które świadczenia są przyznane do 30 września 2019 r.!).

03 lipca 2019 Szanowni rolnicy!

Szanowni rolnicy!

Żniwa w rolnictwie to okres wzmożonych prac, którym towarzyszy szereg zagrożeń związanych z obsługą maszyn, pracą na wysokości, jak i transportem plonów. Ceną pośpiechu, zmęczenia, nieuwagi czy lekceważenia zasad bezpiecznej pracy może być kalectwo, a nawet śmierć. Wśród ofiar tych wypadków są także dzieci. Mając na uwadze powyższe, przedstawiamy Państwu apel, wystosowany do rolników przez Stanisławę Ziółkowską - Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu.

02 lipca 2019 Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Burmistrz Krobi informuje, iż w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2019 roku z rodzajów zadań w zakresie kultury fizycznej ogłoszonego Zarządzeniem Nr 58/2019 Burmistrza Krobi z dnia 23 maja 2019 roku dokonano wyboru oferty realizacji zadania publicznego z zakresu zadania: „Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka siatkowa wśród dzieci i młodzieży” i przyznano dotację na jego realizację. Więcej informacji w BIP.

02 lipca 2019 Susza 2019 r.

Susza 2019 r.

Z uwagi na występowanie w całej Polsce problemu suszy, a tym samym rozpoczynający się okres żniw, Burmistrz Krobi informuje, że Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, opracował wartości bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski w zależności od kategorii gleb, określając tym samym aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. Wszelkie pomocne informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej: http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/3004033/ W związku z powyższym rolnicy, którzy zaobserwowali w swoich uprawach powstałe szkody wywołane zjawiskiem suszy, mają możliwość pobrania gotowych wzorów wniosków i złożenia ich w Urzędzie Miejskim w Krobi (budynek na Wyspie Kasztelańskiej). Należy jednak pamiętać, że najważniejszym krokiem procedury szacowania szkód jest lustracja uszkodzonej plantacji. Oznacza to, że uszkodzona uprawa musi znajdować się na polu w trakcie składania wniosku, a także do czasu pojawienia się Komisji ds. szacowania szkód w rolnictwie. Dokumentacja oraz procedury związane z szacowaniem szkód opublikowane zostały na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: https://www.poznan.uw.gov.pl/szkody-w-rolnictwie/szkody-w-rolnictwie-2019 Dodatkowe informacje udzielane są przez pracowników Urzędu Miejskiego w Krobi (w budynku na Wyspie Kasztelańskiej) lub telefonicznie pod numerami: 504 102 998 oraz 65 57 12 645.

02 lipca 2019 Masz pytania dotyczące 500+? Zadaj je wielkopolskim urzędnikom

Masz pytania dotyczące 500+? Zadaj je wielkopolskim urzędnikom

Już w najbliższy poniedziałek 8 lipca, od godz. 09:00, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi (ul. Powstańców Wlkp.126) spotkać się będzie można z pracownikami Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, którzy promować będą wśród mieszkańców rządowy Program Rodzina 500+. Urzędnicy udzielać będą również odpowiedzi na pytania, które być może zrodzą się w związku z nowymi zasadami przyznawania świadczenia wychowawczego. Przypomnijmy, że od 1 lipca przysługuje ono na dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

1 lipca 2019 Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert.

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert.

Burmistrz Krobi informuje, iż w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej ogłoszonego Zarządzeniem Nr 65/2019 Burmistrza Krobi z dnia 31 maja 2019 roku dokonano wyboru oferty realizacji zadania publicznego z zakresu zadania: „ Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców z terenu gminy Krobia” i przyznano dotację na jego realizację.

25 czerwca 2019 Komunikat dotyczący zgłaszania strat w uprawach w związku z suszą

Komunikat dotyczący zgłaszania strat w uprawach w związku z suszą

Wielkopolska Izba Rolnicza apeluje do rolników, by już teraz składali wnioski o szacowanie strat spowodowanych suszą w br. Rolnicy alarmują, że w związku z wystąpieniem wysokich temperatur oraz brakiem opadów– w przeciągu ostatnich tygodni – nastąpiło bardzo duże odparowanie wody, nie tylko na słabych glebach, ale również na IV i III klasie ziem. Susza i wysokie temperatury przyspieszają zmiany w roślinach, które nie tyle dojrzewają, co po prostu wysychają „na pniu”. Wiele plantacji, jak np. rzepaku i jęczmienia ozimego nie wykształca ziaren. Jak informuje WIR, żniwa w Wielkopolsce mogą rozpocząć się jeszcze w czerwcu. Straty w uprawach muszą być oszacowane jeszcze przed zbiorami. W związku z powyższym Wielkopolska Izba Rolnicza apeluje, aby rolnicy nie zgłaszali do urzędów gmin wniosków o oszacowanie strat „na ostatnią chwilę”, gdyż komisje nie zdążą zakończyć swej pracy przed nadejściem żniw. Przypominają także, że obowiązujące prawo nie pozwala na szacowanie strat u rolników, którzy nie złożyli stosownego wniosku w urzędzie gminy. Standardowymi formami pomocy dostępnymi dla rolników są: • kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji, • udzielenie przez KRUS odroczenia terminu płatności składek lub ich rozłożenia na raty, • udzielenie przez KOWR odroczenia terminu płatności rat za sprzedaż lub dzierżawę ziemi lub rozłożenia ich na raty, • udzielenie przez samorządy ulg w podatku rolnym. Niezależnie od powyższego, w przypadku wystąpienia szczególnie dotkliwej klęski, po zakończeniu szacowania strat przez komisje klęskowe rząd może podjąć decyzję o udzieleniu nadzwyczajnego wsparcia do powierzchni upraw, które ucierpiały w najwyższym stopniu.

25 czerwca 2019 Zapraszamy online na XI sesję Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy online na XI sesję Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy online na XI sesję Rady Miejskiej w Krobi