Komunikaty

16 kwietnia 2024 Konkurs ofert na realizację w gminie Krobia w 2024 roku zadania publicznego

Konkurs ofert na realizację w gminie Krobia w 2024 roku zadania publicznego

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w gminie Krobia w 2024 roku zadania publicznego ze sfery działalności pożytku publicznego, przewidzianego do zlecenia przez Gminę Krobia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

15 lutego 2024 KONSULTACJE SPOŁECZNE – zapraszamy!

KONSULTACJE SPOŁECZNE – zapraszamy!

Burmistrz Krobi informuje, iż zgodnie z wydanym Zarządzeniem nr 22/2024 z dnia 15 lutego 2024 roku ogłasza konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Krobia na lata 2023-2033. Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii Rozwoju Gminy Krobia na lata 2023-2033, z którym można się zapoznać, klikając w odnośnik poniżej. Projekt został również umieszczony na BIP Gminy Krobia[PP1] oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krobi (ul. Rynek 1, 63-840 Krobia).

15 lutego 2024 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Krobi przy ulicy Franciszka Rejka, Powstańców Wielkopolskich, Nowej i Miejsko – Góreckiej.

15 lutego 2024 Doręczą nakazy podatkowe

Doręczą nakazy podatkowe

Wzorem lat ubiegłych, także i w tym roku pracownicy Urzędu Miejskiego w Krobi doręczą decyzje podatkowe podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie miasta Krobia oraz w części miejscowości Pudliszki.

12 stycznia 2024 Niebawem rozpocznie się kwalifikacja wojskowa

Niebawem rozpocznie się kwalifikacja wojskowa

Zgodnie z obwieszczeniem wojewody wielkopolskiego, pomiędzy 1 lutego, a 30 kwietnia 2024 r. przeprowadzona zostanie na terenie Wielkopolski kwalifikacja wojskowa. W przypadku powiatu gostyńskiego rozpocznie się ona 26 lutego i potrwa do 18 marca.

5 stycznia 2024 Informacja o dofinasowaniu.

Informacja o dofinasowaniu.

W ramach naboru Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” Część 2)- Fundusz Ekologii, Gmina Krobia otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 8 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Organizacja zajęć edukacyjnych i festynu ekologicznego dla mieszkańców Gminy Krobia”

04 stycznia 2024 Warto załatwić sprawy wcześniej

Warto załatwić sprawy wcześniej

Informujemy, że w dniu 5 stycznia br. Urząd Miejski w Krobi oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi będą nieczynne. W sprawach niecierpiących zwłoki zapraszamy do kontaktu pod numerem 512 356 356 (całodobowy numer dyżurny UM w Krobi).

29 grudnia 2023 Wybory sołtysów i rad sołeckich

Wybory sołtysów i rad sołeckich

Z związku z upływem 5-letniej kadencji sołtysów i członków rad sołeckich na terenie gminy Krobia, w terminie od 8 do 26 stycznia 2024 r. odbędą się wybory nowych organów jednostek pomocniczych gminy.

27 grudnia 2023 W dniu 28 grudnia  br. przyjmowanie  wniosków o wydanie dowodu osobistego możliwe do godz. 12.00

W dniu 28 grudnia br. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego możliwe do godz. 12.00

W związku z wdrożeniem nowych rozwiązań technicznych dot. dowodów osobistych informujemy, że w dniu 28 grudnia br. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego będzie możliwe wyłącznie do godz. 12.00

14 grudnia 2023 Granty PPGR – konieczność złożenia oświadczenia do 31.12.2023 r.

Granty PPGR – konieczność złożenia oświadczenia do 31.12.2023 r.

Wszystkim Mieszkańcom, którzy otrzymali sprzęt komputerowy w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” przypominamy o konieczności złożenia oświadczenia o posiadaniu sprzętu zgodnie z procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu określoną Zarządzeniem Burmistrza Krobi nr 167/2022 z dnia 23.09.2022 r

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz