Komunikaty

23 listopada 2023 Projekt budżetu Gminy Krobia na rok 2024 gotowy

Projekt budżetu Gminy Krobia na rok 2024 gotowy

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o samorządzie gminnym obowiązkiem burmistrza jest przedstawienie projektu uchwały budżetowej. W dniu 8 listopada swój projekt budżetu przedstawił Burmistrz Krobi Łukasz Kubiak. Warto pamiętać, że dokument jest obecnie procedowany przez Komisje Rady Miejskiej w Krobi, a jego ostateczny kształt poznamy najprawdopodobniej 15 grudnia br. kiedy to zaplanowano sesję budżetową Rady.

10 października 2023 Przewodnik wyborczy - Na wybory także autokarem

Przewodnik wyborczy - Na wybory także autokarem

Podczas tegorocznych wyborów parlamentarnych do lokali wyborczych dotrzeć będzie można nie tylko własnym transportem czy pieszo, ale również nieodpłatnie autokarem. Poniżej prezentujemy Państwu przebieg bezpłatnego transportu pasażerskiego, który w związku z wyborami uruchomiony zostanie na terenie gminy Krobia w dniu 15 października. Autokar odjeżdżał będzie z przystanku autobusowego, a w przypadku jego braku z przystanku szkolnego.

09 października 2023 Program „Ciepłe mieszkanie”

Program „Ciepłe mieszkanie”

W związku z chęcią przystąpienia Gminy Krobia do realizacji rządowego programu „Ciepłe mieszkanie” zachęcamy zainteresowane osoby do składania deklaracji chęci przystąpienia do w/w Programu.

05 września 2023 Wnioski o stypendium szkolne

Wnioski o stypendium szkolne

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi informuje o możliwości składania wniosków na stypendium szkolne (socjalne) na rok szkolny 2023/2024 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krobia. Druki wniosków można pobierać od dnia 01.09.2023 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi, ul. Powstańców Wielkopolskich 126 ( tel. 655711109) lub na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi (www.mgops.krobia.pl).

31 sierpnia 2023 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrz

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrz

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Krobi przy ulicy Kobylińskiej, Marii Konopnickiej, Powstańców Wielkopolskich wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

28 sierpnia 2023 Z wizytą u węgierskich bratanków

Z wizytą u węgierskich bratanków

W dniach 20-23 sierpnia 2023 roku przedstawiciele gminy Krobia, zaproszeni przez węgierskich przyjaciół, wybrali się na wizytę studyjną do Révfülöp.

22 sierpnia 2023 ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

W związku z upływającym za kilka dni terminem składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, serdecznie zachęcamy do wcześniejszego złożenia stosownych dokumentów. W dniu 31 sierpnia 2023 r. upływa ostateczny, w ustawowy termin składania wniosków i złożenie wniosku po tym terminie spowoduje nieprzyznanie środków.

17 sierpnia 2023 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrz

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrz

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Krobi w rejonie ulic: Zachodniej, Poznańskiej, Jana III Sobieskiego, Adama Mickiewicza, Janusza Korczaka oraz drogi wojewódzkiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

11 lipca 2023 Dodatek emerytalny dla sołtysów

Dodatek emerytalny dla sołtysów

Informujemy, że związku z wejściem w życie ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (tj. Dz. U. 2023, poz. 1073), możliwe jest złożenie do Urzędu Miejskiego w Krobi wniosku o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa, stanowiącego załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne, składanego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

23 czerwca 2023 Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych  w 2023 roku

Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku

Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach priorytetów zadań określonych w uchwale nr LII/431/2022 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 26 października 2022 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz