Komunikaty

26 marca 2020 Dziękujemy !
26 marca 2020 „Kwarantanna domowa” – aplikacja ułatwiająca izolację

„Kwarantanna domowa” – aplikacja ułatwiająca izolację

Ponad tysiąc osób korzysta już z rządowej aplikacji „Kwarantanna domowa”. Jak ona działa? Osoby objęte kwarantanną otrzymują SMS-a, na podstawie którego można uaktywnić aplikację. Umożliwia ona potwierdzenie miejsca przebywania, a także przekazanie informacji na temat stanu zdrowia i ewentualnych potrzeb. Proces wygląda następująco: po otrzymaniu informacji o osobach objętych kwarantanną, otrzymują one SMS-a zachęcającego do ściągnięcia i zainstalowania aplikacji. Jeśli osoby przebywające w kwarantannie nie otrzymały wiadomości, oznacza to, że nie ma ich jeszcze w bazie. - Do godz. 17.40 wysłaliśmy ponad 22 tysiące SMS-ów. Niemal 2,5 tysiąca osób już zalogowało się do aplikacji, przeszło 1300 z nich wykonało pierwsze zadanie, a to oznacza rozpoczęcie pełnego korzystania z aplikacji – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Zainteresowanie aplikacją jest naprawdę spore – dodaje szef MC. Proces udostępniania aplikacji Ministerstwo Cyfryzacji planuje zakończyć w weekend. Do tego czasu wszystkie osoby objęte kwarantanną powinny otrzymać wiadomość. Kwarantanna domowa – to oficjalna, bezpieczna i bezpłatna aplikacja ułatwiająca przejście obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych. Umożliwia potwierdzenie miejsca, w którym osoba przebywa oraz m.in. podstawową ocenę stanu zdrowia. Za jej pomocą można ponadto uzyskać szybki dostęp do niezbędnych, pomocnych w czasie kwarantanny informacji. Aplikacja daje m.in. możliwość zgłoszenia się do lokalnych ośrodków pomocy społecznej, które w uzasadnionych sytuacjach, mogą dostarczać leki, czy artykuły spożywcze. Aplikację Kwarantanna domowa pobrać można z App Store lub Google Play. Po jej zainstalowaniu rejestracja odbywa się za pomocą numeru telefonu. Konto zostanie zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który przekazany zostanie w wiadomości SMS. Więcej informacji: www.gov.pl/kwarantannadomowa Opracowanie: Ministerstwo Cyfryzacji/ Starostwo Powiatowe w Gostyniu

24 marca 2020 Uwaga! Kolejne restrykcje i ograniczenia.

Uwaga! Kolejne restrykcje i ograniczenia.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Minister Zdrowia Łukasz Szumowski poinformowali o kolejnych restrykcjach i ograniczeniach na terenie RP, będących następstwem pandemii koronawirusa. Z dniem 25 marca wychodzenie z domu powinno zostać ograniczone do wyjścia do pracy, po zakupy, do apteki, wizytę u lekarza czy ewentualnie spaceru z psem. Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin Co najmniej do 11 kwietnia: - obowiązywać będą ograniczenia dotyczące korzystania z bulwarów, parków czy placów zabaw, - w mszach św., pogrzebach oraz zgromadzeniach religijnych będzie mogło uczestniczyć do pięciu osób, wyłączając z tego grona osoby sprawujące posługę, - liczba miejsc siedzących w transporcie publicznym zostanie ograniczona do połowy, - obowiązywać będzie całkowity zakaz wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Nadal jednak będzie można spotykać się z członkami rodziny. Obostrzenia dotyczące swobodnego przemieszczania się nie dotyczą: - dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością. - wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności. - załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa. Pomimo wprowadzenia kolejnych obostrzeń dla osób przebywających na terenie RP, nadal w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, w tym ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej. Nadal obowiązuje również 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

24 marca 2020 Jest uproszczony wniosek o odroczenie płatności

Jest uproszczony wniosek o odroczenie płatności

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać m.in. z odroczenia składek na ubezpieczenia społeczne ze względu na epidemię koronawirusa, mogą już skorzystać z uproszczonego wniosku. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej ZUS. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, po uzgodnieniu z Komisją Europejską, że odroczenie o trzy miesiące składek oraz zawieszenie realizacji umowy zawartej z ZUS, nie stanowią pomocy publicznej. W tej sytuacji ZUS opracował i udostępnił uproszczony wniosek dla przedsiębiorców. Wniosek jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od sposobu prowadzenia przez nich księgowości. Aby wypełnić uproszczony wniosek, wystarczy jedynie podać podstawowe dane, takie jak NIP, REGON lub PESEL. We wniosku należy również pokrótce wyjaśnić, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową wnioskodawcy – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce. - W treści wniosku należy zaznaczyć odpowiednią kratkę, w zależności od tego, o co wnioskujemy, np. odroczenie terminu płatności składek, zawieszenie układu ratalnego, zawieszenie spłaty już posiadanej umowy o odroczenie. Okres przesunięcia to 3 miesiące. Wniosek można przesłać elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE), pocztą lub złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS. Jeżeli Zakład pozytywnie rozpatrzy sprawę, wyśle do przedsiębiorcy umowę na wskazany przez niego adres e-mail lub pocztą. Po otrzymaniu umowy, należy ją przejrzeć i podpisać. Podpisaną umowę przedsiębiorca powinien przekazać do ZUS. W czasie epidemii można wysłać skan, a oryginał dostarczyć później. Wszystkie informacje dotyczące pomocy dla przedsiębiorców, zasiłku za czas kwarantanny, opieki nad dzieckiem, orzecznictwa lekarskiego i kontaktu z pracownikami ZUS podczas stanu epidemii, dostępne są na stronie www.zus.pl, w zakładce „koronawirus”. Marlena Nowicka regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce

18 marca 2020 Zostań w domu!

Zostań w domu!

Wszystkim mieszkańcom gminy Krobia przypominamy, że zgodnie z zarządzeniami burmistrza Krobi w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród mieszkańców gminy Krobia, do odwołania obowiązuje zakaz wynajmu oraz korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy. Zakaz ten dotyczy zarówno obiektów zamkniętych (np. hal sportowych i świetlic wiejskich), jak również boisk sportowych, siłowni zewnętrznych czy placów zabaw. Sytuacja, w której się znaleźliśmy jest trudna dla nas wszystkich, jednak decyzja o ograniczeniu korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Krobia podjęta została w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo jej mieszkańców. Po raz kolejny apelujemy również do Państwa o rozwagę, przestrzeganie poleceń przekazywanych przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz nieuleganie panice. Prosimy o możliwie maksymalne ograniczenie przebywania w miejscach publicznych oraz o rezygnację ze spotkań towarzyskich. Jeżeli nie musimy wychodzić, pozostańmy w domach!

18 marca 2020 Komunikat Przychodni KROB-MED

Komunikat Przychodni KROB-MED

Z uwagi na dużą liczbę połączeń telefonicznych do przychodni KROB-MED, uruchomiony został dodatkowy nr tel: 663-302-236. Prosimy pacjentów o wyrozumiałość i cierpliwość.

17 marca 2020 Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń!

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń!

Jesteś osobą starszą, samotną, z niepełnosprawnością, przebywasz w kwarantannie domowej lub z różnych przyczyn nie możesz liczyć na pomoc bliskich bądź sąsiadów? Zadzwoń po numer interwencyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi - 509 300 254. Wspólnie z innymi służbami i wolontariuszami pracownicy MGOPS w Krobi pomogą w załatwieniu najpilniejszych spraw. O kontakt prosimy również wszystkich, którzy mają wiedzę na temat osób wymagających pomocy

17 marca 2020 PSZOK zamknięte do odwołania!

PSZOK zamknięte do odwołania!

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego informuje, że wszystkie Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowane na terenie działania KZGRL, będą nieczynne do odwołania. Prosimy aby odpady, które należy oddawać do PSZOK, gromadzić w najbliższym czasie na nieruchomości (zostaną one przyjęte od mieszkańców w późniejszym terminie). Jednocześnie KZGRL informuje, że odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości odbywa się zgodnie z harmonogramem.

17 marca 2020 Odbiór zasiłków tylko na poczcie

Odbiór zasiłków tylko na poczcie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi informuje, że w związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej spowodowanej koronawirusem, odbiór zasiłków w formie gotówki będzie możliwy wyłącznie w placówce Poczty Polskiej w Krobi - ul. Kobylińska 3, w godz.: poniedziałek-czwartek od 8:00 do 14:00, piątek od 14:00 do 20:00