Komunikaty

14 lutego 2019 Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie pomocy społecznej przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

13 lutego 2019 Zapraszamy na transmisję online V sesji Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na transmisję online V sesji Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na transmisję online V sesji Rady Miejskiej w Krobi

11 lutego 2019 Zapraszamy na nadzwyczajną sesję  Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na V sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się w dniu 13 lutego 2019 r. o godz. 14.30 w auli ZSOiZ w Krobi ul. Ogród Ludowy 2.

29 stycznia 2019 Zapraszamy na transmisję online IV sesji Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na transmisję online IV sesji Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na transmisję online IV sesji Rady Miejskiej w Krobi

23 stycznia 2019 Zapraszamy na IV sesję  Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na IV sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na IV sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2019 r. o godz. 15.30 w auli ZSOiZ w Krobi ul. Ogród Ludowy 2.

22 stycznia 2019 Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 450, z późn. zm.) do zgłaszania swojej kandydatury na członków komisji konkursowych, powołanych do oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 złożonych w ramach otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Burmistrza Krobi zarządzeniem nr 3/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r., zarządzeniem nr 4/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r. oraz zarządzeniem nr 3/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r.

10 stycznia 2019 Informacja o polowaniach zbiorowych na terenie Gminy Krobia

Informacja o polowaniach zbiorowych na terenie Gminy Krobia

W związku z realizacją polecenia Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lesznie w ramach polecenia Ministra Ochrony Środowiska dot. wielkoobszarowych polowań zbiorowych na dziki, oraz wytyczne Inspekcji Weterynaryjnego Głównego Lekarza Weterynarii, kierując się troską o bezpieczeństwo osób i mienia, uprzejmie informujemy, że na terenach dzierżawionych obwodów łowieckich w Gminie Krobia

07 stycznia 2019 Burmistrz Krobi unieważnia otwarte konkursy ofert

Burmistrz Krobi unieważnia otwarte konkursy ofert

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2019 Burmistrza Krobi z dnia 7 stycznia 2019 roku, Burmistrz Krobi unieważnia otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2019 roku, ogłoszone przez Burmistrza Krobi Zarządzeniem Nr 122/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 123/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 124/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.

23 grudnia 2018  Uprzejmie informujemy, że w Wigilię Bożego Narodzenia (24 grudnia br.) Urząd Miejski w Krobi czynny

Uprzejmie informujemy, że w Wigilię Bożego Narodzenia (24 grudnia br.) Urząd Miejski w Krobi czynny

Uprzejmie informujemy, że w Wigilię Bożego Narodzenia (24 grudnia br.) Urząd Miejski w Krobi czynny będzie do godz. 12:00.