Komunikaty 12 kwietnia 2019

Konkurs na działania proekologiczne i prokulturowe

Konkurs na działania proekologiczne i prokulturowe

Samorząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił XX edycję konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”, którego celem jest jest pobudzenie, wyszukiwanie i promowanie inicjatyw lokalnych, mogących powodować wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności województwa wielkopolskiego oraz promowanie działań przyczyniających się do popularyzowania i realizacji idei „Małej ojczyzny” bliskiej swoim obywatelom. Do konkursu przystąpić mogą gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i powiaty, podległe im instytucje, a także organizacje i podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie województwa wielkopolskiego, realizujące działania proekologiczne i prokulturowe. Wniosek „Zgłoszenie do konkursu” oraz Regulamin Konkursu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego www.umww.pl (zakładka Urząd) http://www.umww.pl/departamenty_departament-srodowiska_konk…