Aktualności 04 kwietnia 2018

Krobskie akcenty w Brukseli

Krobskie akcenty w Brukseli

27 marca w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się prezentacja dorobku i potencjału Wielkopolskich Lokalnych Grup Działania, zatytułowana „Europa przy Wielkopolskim stole Wielkanocnym”. Z tej okazji do stolicy Europy przyjechali przedstawiciele 26 Lokalnych Grup Działania (LGD) z Wielkopolski reprezentujących obszary wiejskie z całego regionu. W Brukseli nie zabrakło również delegatów LGD „Gościnna Wielkopolska”, do której należy m.in. gmina Krobia, reprezentowanej przez Biskupianki: Daria Andrzejewska, Beata Kabała i Magdalena Wojciechowska oraz Wójt Gminy Pakosław Kazimierz Chudy. Na stole „Gościnnej Wielkopolski” pojawiły się wędliny i kiełbasy, chleb, smalec, ser, miody, masło, naturalne soki jabłkowe, woda nachmielona oraz tłoczone lokalnie oleje różnego rodzaju. Swoje wyroby promowali w ten sposób m.in. Zakład Mięsny Kaczmarek Pępowo, Gospodarstwo Sadownicze Kulczak - sprzedaż jabłek i naturalnych soków Jabłko Adama oraz firma WOJ-LEN Wojciech Misztal z Krobi. Wydarzenie rozpoczęło się konferencją pt.: „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) w Wielkopolsce – doświadczenia i wnioski wielkopolskich Lokalnych Grup Działania dla UE 2020”. RLKS to instrument unijnej polityki spójności, który wspiera rozwój obszarów wiejskich poprzez finansowanie działalności LGD na terenie poszczególnych gmin i powiatów. Podczas konferencji Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski przedstawił wielkopolskie doświadczenia w zakresie funkcjonowania LGD z ostatnich 10 lat podkreślając, że działają one na terenie 90% gmin w województwie. Wymienił takie sukcesy wdrażania instrumentu RLKS w województwie jak dystrybucja środków zgodnie z lokalnymi potrzebami, czy włączenie społeczności w proces decydowania o kierunkach rozwoju obszarów, na których mieszkają i pracują. Podczas konferencji głos zabrali również posłowie do Parlamentu Europejskiego – Czesław Siekierski, przewodniczący parlamentarnej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krzysztof Hetman z Komisji Rozwoju Regionalnego, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej i przewodnicząca Wielkopolskiej Sieci LGD – Małgorzata Blok. Wieczorną część oficjalnie otworzyli współgospodarze – Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb oraz Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, zapraszając gości do zapoznania się z wielkopolskimi tradycjami świątecznymi oraz dziedzictwem kulinarnym regionu. Zaproszeni goście mieli zatem okazję skosztować wielkopolskie potrawy wielkanocne, w tym żurek i białą kiełbasę, która została wpisana na listę produktów chronionych przez Unię Europejską. Wielkopolskie tradycje związane z tańcem i muzyką zaprezentowały z kolei dwa zespoły regionalne: szkolny zespół z Bukówca Górnego i Kramska Kapela Podwórkowa ze wschodniej Wielkopolski. Uzupełnieniem wystroju stołu wielkanocnego „Gościnnej Wielkopolski” były wyżej wymienione Biskupianki w tradycyjnych strojach ludowych oraz pokaz zdobienia pisanek we wzory haftów biskupiańskich. Stół Gościnnej wielkopolski cieszył się ogromnym powodzeniem, a produkty spożywcze szybko znikały ze stołu.

Galeria_facebookOpublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2018-04-04 14:19:16