Aktualności 14 stycznia 2022

Ma być bezpieczniej!

Ma być bezpieczniej!

Dzielnicowy Posterunku Policji w Krobi sierż. Jakub Małecki informuje, że w obrębie placu zabaw w Gogolewie realizował on będzie tzw. plan priorytetowy, będący następstwem zaśmiecania placu zabaw oraz spożywania na nim alkoholu, co negatywnie wpływa na odbiór społeczny i narusza m.in. zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wszystkie osoby, które będą świadkami czynów zabronionych m.in. w obrębie placu zabaw, a także mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, proszone są o kontakt pod numerem tel. 786 936 245 lub za pośrednictwem maila dzielnicowy.krobia16@po.policja.gov.pl

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz