Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Komunikaty 23 stycznia 2023

Można już składać wnioski w ramach II etapu preferencyjnej sprzedaży węgla

Można już składać wnioski w ramach II etapu preferencyjnej sprzedaży węgla

Od wtorku 24 stycznia br. w Urzędzie Miejskim w Krobi przyjmowane będą wnioski w ramach II etapu preferencyjnej sprzedaży węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na terenie gminy Krobia.

Kto może kupić po preferencyjnej cenie węgiel od Gminy Krobia ?

- osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe na terenie gminy Krobia, spełniająca warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. W przypadku osób, które do tej pory nie ubiegały się o taki dodatek istotne jest, by dokonały one wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków nie później niż 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) i posiadały kocioł opalany paliwem stałym (węglem),

W celu przyspieszenia procedury weryfikacji wniosku zachęcamy do tego, by wnioskodawcami były te osoby, którym wypłacono dodatek węglowy (jeżeli dodatek wypłacono np. Janinie Kowalskiej, wskazane jest by to właśnie Janina Kowalska, a nie na przykład jej małżonek Jan Kowalki,
była wnioskodawcą ubiegającym się o preferencyjny zakup węgla).

- nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł
i ilości co najmniej 1,5 tony w przypadku składania wniosku do 31 grudnia 2022 roku i łącznie 3 ton w przypadku składania wniosku po 1 stycznia 2023 roku.


Jaka będzie cena węgla?

Cena 1 tony węgla wynosi 1949,60 złotych brutto, niezależnie od jego rodzaju. Cena węgla nie obejmuje kosztów transportu z punktu sprzedaży na terenie gminy Krobia do miejsca zamieszkania nabywcy, jak również ewentualnego workowania węgla w przypadku zakupu mniejszych jego ilość.


Jaki węgiel będzie dostępny?

W sprzedaży dostępny będzie węgiel typu orzech i groszek, posiadający frakcję 5-25mm (frakcja odpowiadająca ekogroszkowi)


Skąd będzie trzeba odebrać węgiel?

Węgiel dystrybuować będą 2 podmioty na terenie gminy Krobia – Spółdzielnia Kółek Rolniczych
w Krobi (ul. Jutrosińska 28 A) oraz EKO-AGRO Krobia Sp. z o.o. (ul. Poznańska 40 A). Konkretne miejsce odbioru węgla wskazane zostanie na fakturze jego zakupu. Należy zaznaczyć, że w obydwu punktach węgiel jest tego samego pochodzenia i posiada ten sam certyfikat. Wielkość węgla może się jednak różnić w zależności od dostawy.

Ile węgla będzie można kupić?

Osoby, które do tej pory nie kupowały węgla po preferencyjnych warunkach mogą go nabyć w ilości maksymalnej 3 ton. Pozostałe osoby mogą natomiast zakupić węgiel w ilości pomniejszonej
o dotychczasowy zakup (jeżeli ktoś do tej pory zakupił na przykład 1,5 tony, będzie mógł kupić kolejne 1,5 tony. Jeżeli zakupił 1 tonę, będzie mógł dokupić 2 tony). Minimalna ilość węgla, którą można nabyć, wynosi natomiast 100 kilogramów.


Jak kupić węgiel?

- pobierz wniosek w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi (ul. Rynek 1) lub ze strony www.krobia.pl,

- wypełnij wniosek,

- złóż wniosek w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi (ul. Rynek 1) lub prześlij go za pomocą ePUAP bądź serwisu mObywatel – pismo ogólne (https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne). W przypadku elektronicznych form komunikacji wniosek opatrzony winien być kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - przy pomocy dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Wniosek przesłać można również pocztą tradycyjną na adres Urząd Miejski w Krobi, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia,

- po rozpatrzeniu wniosku i dostępności węgla zostaniesz poinformowany o terminie odbioru faktury sprzedaży węgla z Urzędu Miejskiego w Krobi,

- odbierz fakturę i opłać ją: kartą płatniczą w Urzędzie Miejskim w Krobi (ul. Rynek 1), w placówce Poczty Polskiej lub banku bądź też przelewem. W przypadku płatności kartą płatniczą lub przedstawienia potwierdzenia płatności dokonanej gotówką w placówce pocztowej lub banku, niezwłocznie otrzymasz potwierdzenie zapłaty faktury oraz dokumenty niezbędne do odbioru węgla. W przypadku płatności przelewem poprzez bankowość elektroniczną, odbiór faktury możliwy będzie dopiero po wpłynięciu płatności na rachunek bankowy Gminy Krobia,

- z wydanymi przez Urząd Miejski w Krobi dokumentami sprzedaży udaj się do punktu dystrybucji węgla i odbierz zakupiony towar.

 

 Do kiedy należy składać wnioski?

Wnioski o zakup węgla w sezonie grzewczym 2022/2023 składać należy do 20 lutego br. Wnioski złożone po tym terminie rozpatrywane będą indywidualnie, jednak ze względów logistycznych mogą one nie zostać zrealizowane.


Uwagi

- wnioski o zakup węgla rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością ich wpłynięcia do Urzędu Miejskiego w Krobi,

- faktury za zakup węgla wystawiane będą po jego dostarczeniu do punktów dystrybucji na terenie gminy Krobia,

 

- Gmina Krobia, która pośredniczy w sprzedaży węgla mieszkańcom, nie odpowiada za rodzaj i ilość dostarczonego jej węgla,

- reklamacje dotyczące jakości węgla rozpatrywane będą pisemnie,

 

Więcej informacji uzyskać można pod numerami telefonów: 65 57 12 818, 504 103 156 lub 722 323 393 (od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:00)