Inwestycje 20 grudnia 2018

Na zdrowie? Nie tym razem!

Na zdrowie? Nie tym razem!

Od kilku dni na terenie Krobi i Pudliszek działają dwa czujniki monitorujące jakość powietrza. Urządzenia zostały zamontowane na budynkach Szkoły Podstawowej w Pudliszkach oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi i przedstawiają dane o temperaturze powietrza, jego wilgotności, ciśnieniu, a także stężeniu pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10. Koszt zakupu sensorów wraz z ich montażem i abonamentem do końca 2019 roku wyniósł 7.694 ,88 zł brutto. Warto w tym miejscu przypomnieć, że pyły zawieszone PM10 zawierają cząstki o średnicy nie większej niż 10 µm, natomiast PM2,5 o średnicy nie większej niż 2,5 µm. Za najbardziej niebezpieczne dla naszego zdrowia uznawane są pyły zawieszone PM2,5, które docierają do pęcherzyków płucnych oraz naczyń krwionośnych. Pyły zawieszone przyczyniają się do takich chorób jak astma oskrzelowa i zapalenie płuc, a ponadto zwiększają ryzyko zachorowań na choroby nowotworowe - zwłaszcza raka płuc.

Czujniki zostały zakupione w celu monitorowania i diagnozowania zanieczyszczeń powietrza, a w szczególności wskazania gdzie i w jakim okresie dobowym powietrze jest najbardziej zanieczyszczone. Wyniki pomiarów mają również pomóc w uświadomieniu mieszkańcom gminy, jak bardzo szkodzimy naszemu środowisku, a tym bardziej sobie. Już w pierwszych dniach działania sensorów odnotowano bardzo złą jakość powietrza w obydwu miejscowościach. 17 grudnia, o godz. 18:48, stężenie pyłu PM2,5 w powietrzu w Krobi wynosiło aż 438% normy, a w Pudliszkach 267%. W tym samym czasie na przykład w Gostyniu stężenie to wynosiło 146%, a na Starym Rynku w Poznaniu zaledwie 30% normy.
Mając na uwadze powyższą analizę należy podkreślić, że sensory powietrza zostały zakupione również w celu ułatwienia pracy pracownikom Urzędu Miejskiego w Krobi, którzy w obecności Policji będą kontrolować nieruchomości wyposażone w kotły opalane paliwem stałym (szczególnie w okresie kiedy czujniki odnotują największe zanieczyszczenie powietrza). Dodajmy, że zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ten kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, podlega karze aresztu (od 5 do 30 dni) albo grzywny (od 20 do 5000 zł).

Mając na uwadze powyższe, zachęcamy mieszkańców gminy Krobia do skorzystania w roku 2019 z dotacji na wymianę źródła ciepła opalanego paliwem stałym na nowe źródło - opalane paliwem gazowym, elektrycznym lub olejowym. Wymiana kotłów z pewnością przyczyni się bowiem do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do powietrza i bez wątpienia będzie miała pozytywny wpływ na nasze zdrowie.

Informujemy, że wyniki pomiarów z zamontowanych czujników powietrza można śledzić na bieżąco na stronie   https://panel.syngeos.pl/sensor/pm2_5(na mapie odszukać należy sensor w danej miejscowości). Można również śledzić je za pomocą aplikacji Syngeos na urządzenia mobilne, oraz na naszej stronie www.krobia.pl Mieszkaniec --> Ochrona środowiska --> Czujniki smogu i zanieczyczczeń

 Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2018-12-20 08:23:26