Nasz profil YouTube Projekty Unijne
Komunikaty 18 marca 2021

Nasz pomysł na ochronę środowiska

Nasz pomysł na ochronę środowiska

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” VI edycja – Dbam o środowisko. Celem konkursu jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z podziałem na dwie kategorie:
- Kategoria I: uczniowie klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.
- Kategoria II: uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego.
Przedmiotem VI edycji Konkursu jest przygotowanie i zrealizowanie przez trzyosobowy zespół uczniów pochodzących z jednej szkoły
Kalendarza na rok 2022 propagującego zachowania proekologiczne przyczyniające się do ochrony środowiska na terenie województwa wielkopolskiego.
Więcej na temat konkursu:
https://www.umww.pl/konkurs-nasz-pomysl-na-ochrone...