Komunikaty 13 grudnia 2018

OGŁOSZENIE WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ

Ogłoszenie ws. Naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznychWiecej w BIP