Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Aktualności 18 marca 2021

Oby więcej takich postaw!

Oby więcej takich postaw!

Na kwestię zaśmiecania przestrzeni publicznej, prowadzącą do degradacji środowiska oraz pogorszenia estetyki otoczenia i walorów krajobrazowych, zwracaliśmy uwagę już wielokrotnie. Tym bardziej warto więc wyróżnić tych, którzy z własnej inicjatywy oraz w poczuciu obowiązku dbałości o środowisko naturalne, podejmują działania zmierzające do tego, abyśmy żyli w zdrowym środowisku i czystej przestrzeni publicznej. Wielkie brawa i ukłony nalezą się zatem Łucji, która wraz z rodzeństwem uprzątnęła drogę z Potarzycy w kierunku Posadowa. O ile pochwała należy się Łucji i jej najbliższym, o tyle słowa krytyki skierować należy w stronę tych, którzy przyczyniają się do zaśmiecania miejsc publicznych, w tym dróg, rowów, lasów itd. A może warto pójść w ślady Łucji oraz jej rodzeństwa i również posprzątać swoją najbliższą okolicę...?