Aktualności 18 marca 2021

Oby więcej takich postaw!

Oby więcej takich postaw!

Na kwestię zaśmiecania przestrzeni publicznej, prowadzącą do degradacji środowiska oraz pogorszenia estetyki otoczenia i walorów krajobrazowych, zwracaliśmy uwagę już wielokrotnie. Tym bardziej warto więc wyróżnić tych, którzy z własnej inicjatywy oraz w poczuciu obowiązku dbałości o środowisko naturalne, podejmują działania zmierzające do tego, abyśmy żyli w zdrowym środowisku i czystej przestrzeni publicznej. Wielkie brawa i ukłony nalezą się zatem Łucji, która wraz z rodzeństwem uprzątnęła drogę z Potarzycy w kierunku Posadowa. O ile pochwała należy się Łucji i jej najbliższym, o tyle słowa krytyki skierować należy w stronę tych, którzy przyczyniają się do zaśmiecania miejsc publicznych, w tym dróg, rowów, lasów itd. A może warto pójść w ślady Łucji oraz jej rodzeństwa i również posprzątać swoją najbliższą okolicę...?

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz