Nasz profil YouTube Projekty Unijne
Aktualności 03 października 2020

Odszedł Andrzej Miałkowski...

Odszedł Andrzej Miałkowski...

Z głębokim żalem przekazujemy Państwu informację o śmierci Andrzeja Miałkowskiego, wieloletniego dyrektora zakładu przetwórstwa owocowo-warzywnego w Pudliszkach i byłego radnego Rady Miejskiej w Krobi, ale również regionalisty, miłośnika i promotora historii, w tym tej lokalnej. Za całokształt swojej działalności śp. Andrzej Miałkowski odznaczony został m.in. wyróżnieniami "Zasłużony dla Gminy Krobia" oraz "Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego".
Msza św. za duszę śp. Andrzeja Miałkowskiego odprawiona zostanie we wtorek 6 października, o godz. 13:30, w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Pudliszkach. Po niej, trumna z ciałem zmarłego złożona zostanie do mogiły na cmentarzu parafialnym w Krobi.
Andrzej Miałkowski - przez 18 lat dyrektor zakładu w Pudliszkach, znany i ceniony regionalista, redaktor, z zamiłowania historyk, społecznik, działacz samorządowy, prowadzący aktywną działalność na rzecz upowszechniania wiedzy o historii naszego regionu na terenie ziemi gostyńskiej. Urodził się w 1937 r. w Poznaniu. W latach 1939-1940 jako mały chłopiec był więźniem obozu „Lager Głowna” w Poznaniu. W 1945 r. zatrzymany wraz z rodziną przez Rosjan w Kole, mieszkał tam i ukończył szkołę. Po wojnie podjął studia na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, którą ukończył w 1959 r. Z wykształcenia magister chemii, specjalizującym się w tematyce technologii żywienia. W latach 1960-1997 pracował w Zakładach Przemysłu Owocowo-Warzywnego w Pudliszkach, zajmując stanowiska kierownicze, w tym przez wiele lat był dyrektorem zakładu. Wielokrotnie odznaczany za zasługi w działalności zawodowej oraz w pracy społecznej m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi. Był członkiem Towarzystwa Kulturalnego w Krobi oraz założycielem i prezesem Stowarzyszenia „Chronimy Zabytki Ziemi Krobskiej”. Przez dwie kadencje działał jako radny i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Krobi. W 2012 r. został odznaczony tytułem Zasłużony dla Gminy Krobia. Wśród licznych dokonań Andrzeja Miałkowskiego należy wymienić również aktywną działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Był członkiem zarządu i wiceprezesem Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Nie Sami" działającego od 1995 r. na terenie powiatu gostyńskiego. Andrzej Miałkowski był pasjonatem historii regionu. Bez jego wiedzy, zaangażowania i dociekliwości historycznej wiele materiałów nadal pozostawałoby w archiwach. Przez 60 lat pobytu na ziemi krobskiej zbierał dokumenty mówiące o historii zakładu w Pudliszkach i wsi Pudliszki. Około 500 dokumentów dotyczących Stanisława Fenrycha przekazał szkole w Pudliszkach, która przyjęła Fenrycha za patrona. A. Miałkowski starał się przybliżać mieszkańcom powiatu gostyńskiego postać Stanisława Fenrycha, twórcy zakładu w Pudliszkach; napisał jego biografię, stawiając czytelnikom tego wybitnego człowieka za wzór przemysłowca i społecznika zarazem. Szczególnym osiągnięciem Andrzeja Miałkowskiego jest autorstwo około 60 publikacji dotyczących historii naszego regionu, w tym 8 książek i wielu artykułów, publikowanych m.in. w Roczniku Gostyńskim, w miesięcznikach Gleba, Sąsiedzi Sąsiadom i Gmina Krobia oraz 28 publikacji z zakresu przetwórstwa spożywczego w czasopismach zawodowych Przemysł Fermentacyjny i Przemysł Spożywczy. Warto wymienić w tym miejscu tytuły książek Andrzeja Miałkowskiego:
1. Andrzej Miałkowski, Zaczęło się od Marcina Pudliszko, Pudliszki 1980.
Książka zawiera opis najstarszych dziejów wsi Pudliszki oraz historię założonej przez właściciela majątku S. Fenrycha Fabryki Konserw, dziś jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek w Polsce. W publikacji zamieszczono wiele danych statystycznych i fotografii.
2. Szkice z dziejów Ziemi Krobskiej pod redakcją A. Miałkowskiego, Poznań 1986. Praca zbiorowa wydana staraniem UAM w Poznaniu oraz Krobskiego Towarzystwa Kulturalnego przez Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu.
3. Andrzej Miałkowski, Towarzystwo Śpiewu „Harmonia” w Krobi w latach 1908-1998, Krobia – Leszno 1998. Publikacja wydane przez Polski Związek Chórów i Orkiestr. Oddział w Lesznie, Towarzystwo „Harmonia” oraz Urząd Miasta i Gminy Krobia.
4. Robert Grupa, Andrzej MiałkowskiRobert Grupa, Andrzej Miałkowski,, Krobia i okolice Krobia i okolice –– zarys dziejówzarys dziejów,, KrobiaKrobia 20072007.. Książka składa się z dwóch części. A. Miałkowski jest autorem pierwszej, poświęconej dziejom Krobi i Pudliszek. Publikacja ukazała się przy wsparciu finansowym samorządu powiatu gostyńskiego.
5. Andrzej Miałkowski, Ofiary i zabójcy. Październik 1939, Krobia 2008. Książka poświęcona wydarzeniom z 20 i 21 października 1939 r., kiedy to specjalne oddziały niemieckie dokonywały publicznych egzekucji na Polakach.
6. Andrzej Miałkowski, Krobia. Z kart historii miasta do 1946 roku, Krobia 2015. Książka opisuje dzieje miasta Krobia od czasów średniowiecza do końca roku 1945. Publikacja, będąca owocem kilkuletnich badań i poszukiwań autora, liczy ponad 200 stron i zawiera 144 ilustracje, nierzadko upublicznione po raz pierwszy.
7. Andrzej Miałkowski, Stanisław Fenrych, Pudliszki 2016.
Praca przedstawia życie i działalność Stanisława Fenrycha – założyciela fabryki przetwórstwa owocowo-warzywnego w Pudliszkach.
8. Andrzej Miałkowski, 100 lat historii Krobi w fotografii, Krobia 2019. Album zawiera ponad sto fotografii, pocztówek i dokumentów, ilustrujących historię gminy gminy Krobia.
(Na podstawie uzasadnienia do uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego”)