Komunikaty 29 grudnia 2018

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecz

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2019 :

Zadanie I – Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców  z terenu gminy Krobia

Zadanie II- Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Krobia

Dokonano wyboru oferty Spółdzielni socjalnej „ARKA” z siedzibą w Gostyniu, ul. Kolejowa 24; 63-800 Gostyń

Zarządzenie nr 131/2018

 Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2019-01-04 16:54:57