Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Aktualności 05 września 2019

Ogłoszenie z dnia 5 września 2019 r. o wpłynięciu uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

W dniu 3 września 2019 r. Stowarzyszenie Klub Sportowy „TIGER WIELKOPOLSKA” z siedzibą przy ul. Powstańców Wielkopolskich 5/2, 64-800 Gostyń, na podstawie art. 19a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zwanej dalej „ustawą”, złożyło w Urzędzie Miejskim w Krobi uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej, wnioskując o przyznanie na jego realizację dofinansowania z budżetu Gminy Krobia w wysokości 5.000,00 zł. Proponowane zadanie nosi tytuł: „Szkolenie taekwondo i kickboxingu oraz udział w zawodach sportowych zawodników z Gminy Krobia”. Więcej w BIP

Załączniki:

Ogłoszenie

oferta Tiger - skanOpublikował: kontakt: krobia@krobia.pl ostatnia zmiana: 2019-09-05 16:37:57