Komunikaty 28 października 2022

Ogłoszono nabór wniosków na realizację programu: „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”

Ogłoszono nabór wniosków na realizację programu: „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi  informuję, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków na realizację programu: „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”

Poniżej podajemy Państwu link do ogłoszonego programu:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023\

 

Osoby zainteresowane w/w formą wsparcia proszone są o kontakt z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krobi pod numerem telefonu : 65 5711 109  lub 509 300 254 do dnia 4 listopada 2022 r. , ponieważ do dnia 10 listopada 2022 r. Gmina Krobia jest zobowiązana do przekazania zapotrzebowania na środki na realizacje Programu.

 

„Gmina/powiat jest zobowiązana do upublicznienia informacji o naborze co najmniej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej danej gminy/powiatu oraz ośrodka pomocy społecznej w danej gminy/powiatu albo centrum usług społecznych, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych”.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz