OSP 09 maja 2020

Otrzymali wsparcie od Acciony

Otrzymali wsparcie od Acciony

Półmaski z filtrami i filtropochłaniaczami, maski pełnotwarzowe, gogle ochronne oraz opryskiwacz plecakowy to sprzęt, o który w ostatnich dniach wzbogaciła się Ochotnicza Straż Pożarna w Krobi. Jego zakup sfinansowała spółka Acciona - właściciel farmy wiatrowej Krobia Południe, która w ten sposób postanowiła wesprzeć strażaków w walce z koronawirusem. Warto podkreślić, że chociaż jak do tej pory na terenie gminy nie potwierdzony został żaden przypadek COVID-19, nie można takiej sytuacji wykluczyć. Stąd też wszelkie służby niosące pomoc innym, w tym straż pożarna, winny być dobrze przygotowane na taką ewentualność. Zakupiony sprzęt może zostać wykorzystany nie tylko w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem, ale również chociażby do dezynfekcji obiektów małej architektury czy przestrzeni publicznej. Warto w tym miejscy wspomnieć również, że prócz sprzętu przekazanego przez spółkę Acciona, od początku zagrożenia epidemiologicznego w naszym kraju, spowodowanego COVID-19, jednostka OSP Krobia, która wskazana została przez Komendanta Powiatowego PSP w Gostyniu do wsparcia innych służb w walce z koronawirusem, sukcesywnie wyposażana jest m.in. w specjalistyczne kombinezony, indywidualne zestawy ochrony biologicznej, maski klasy FFP2 i FFP3 czy środki odkażające. Sprzęt służący walce z COVID-19 trafił również do jednostek w Pudliszkach i Gogolewie, których strażacy potencjalnie również mogą "spotkać się" z koronawirusem podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Łącznie na wyposażenie strażaków w sprzęt i środki związane z walką z koronawirusem Gmina Krobia przeznaczyła od początku roku ponad 20 tys. zł.

Warto mieć świadomość, że bezpieczeństwo nas wszystkich zależy w dużej mierze nie tylko od wyszkolenia, kompetencji i doświadczenia służb ratunkowych, ale również od bezpieczeństwa ich przedstawicieli. Przypadki w całym kraju pokazują, że gdy zaczynają chorować na COVID-19 np. przedstawicieli służb medycznych, tym samym najczęściej rodzi to problemy dla pacjentów i całego systemu opieki zdrowotnej w regionie. Stąd też ratownicy medyczni, lekarze, pielęgniarki i inny personel medyczny, a także właśnie strażacy czy policjanci, powinni być szczególnie chronieni by w razie takiej potrzeby miał nam kto pomóc.

W imieniu strażaków OSP Krobia oraz samorządu Gminy Krobia pragniemy podziękować Acciona Energy Poland Maintenance Services Sp. z o.o. za zakup sprzętu, dzięki któremu bez wątpienia zwiększy się bezpieczeństwo strażaków, a tym samym pozostałych mieszkańców gminy.