Komunikaty 24 kwietnia 2020

PSZOK ponownie otwarte

PSZOK ponownie otwarte

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego informuje, że od poniedziałku 20 kwietnia ponownie otwarte i uruchomione zostały Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Wszystkie PSZOKi dostępne są w dniach i godzinach, które obowiązywały przed decyzją o ich czasowym zamknięciu.

W trakcie oddawania odpadów w PSZOK należy zachować środki ostrożności, obowiązujące na terenach publicznych w całym kraju (maseczki, zachowanie odległości). Ponadto na terenie PSZOK jednocześnie mogą przebywać:
- w PSZOK w gminach: Leszno, Rawicz, Gostyń - maksymalnie 3 osoby,
- w pozostałych PSZOK - maksymalnie 2 osoby.

Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin
Regionu Leszczyńskiego

~ Eugeniusz Karpiński ~