Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Aktualności 16 września 2017

Polak, Węgier dwa bratanki…

Polak, Węgier dwa bratanki…

Podczas tegorocznego Festiwalu Tradycji i Folkloru w Domachowie formalnie podpisana została umowa partnerstwa pomiędzy gminami Krobia i Révfülöp na Węgrzech. Sygnatariuszami dokumentu byli Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda oraz Burmistrz Révfülöp Géza Kondor. Ustanowione partnerstwo wzbogacać ma współpracę między samorządami w zakresie zachowania i promowania lokalnego dziedzictwa kulturowego, a także umożliwić wymianę mieszkańców w obszarze kultury, sportu, turystyki i edukacji. Ma ono również wzmacniać przyjaźń polsko-węgierską oraz przysłużyć się do wspólnego korzystania z instrumentów współpracy, wynikających z przynależności obydwu krajów do Unii Europejskiej. Warto w tym miejscu wspomnieć krótko historię relacji, nawiązanej pomiędzy Krobią i Révfülöp. Jak zaznaczył to podczas Festiwalu w Domachowie Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda, „ojcem chrzestnym” partnerstwa jest Burmistrz Miejskiej Górki Karol Skrzypczak. Kilka lat temu, podczas wizyty burmistrza Czwojdy w Miejskiej Górce, miał on okazję spotkać się z przedstawicielami węgierskiej gminy Ábrahámhegy, która od 2015 roku jest oficjalnym partnerem Miejskiej Górki. To właśnie wówczas zrodził się pomysł, by również Gmina Krobia nawiązała współpracę z którymś z węgierskich samorządów. Krokiem milowym w tym kierunku był pobyt wiceburmistrza Krobi Michała Listwonia w Ábrahámhegy, dokąd udał się wspólnie z przedstawicielami Miejskiej Górki. To właśnie tam odbyły się pierwsze rozmowy z samorządowcami Révfülöp, pokłosiem których było zaproszenie do Krobi węgierskiej delegacji. Ta odwiedziła gminę Krobia na początku grudnia 2016 r. Jeszcze podczas pobytu na polskiej ziemi, zachwyceni gminą Krobia Węgrzy, zaprosili krobskich samorządowców do odwiedzenia Révfülöp, w ramach rewizyty, w czerwcu 2017 r. Propozycja przyjęta została przez przedstawicieli gminy Krobia z entuzjazmem i nadzieją na sformalizowanie ewentualnej współpracy. Podczas pobytu nad Balatonem, w dniach 8-11 czerwca br., samorządowcy z Krobi i Révfülöp wstępnie nakreślili obszary współpracy między gminami. W kolejnych miesiącach trwały prace nad uszczegółowieniem umowy partnerskiej, którą ostatecznie podpisano podczas tegorocznego Festiwalu Tradycji i Folkloru w Domachowie. Warto w tym miejscu dodać, że spory udział w tej materii miał György Feher, który przez cztery lata był w Polsce dyplomatą z ramienia Węgier. To właśnie on stał się pośrednikiem pomiędzy samorządami, wspierając je m.in. w zakresie przygotowania umowy partnerskiej. Zarówno burmistrz Krobi, jak i Géza Kondor wyrazili podczas jej parafowania nadzieję, że współpraca między gminami będzie owocna przede wszystkim dla ich mieszkańców. Symbolem przyjaźni między samorządami jest również przekazany przez burmistrza nadbalatońskiej gminy drogowskaz, określający kierunek i odległość do Révfülöp, który niebawem zamontowany zostanie na krobskim rynku. Pomimo iż charakter gmin oraz ich wielkość i struktura demograficzna są nieco odmienne – Révfülöp to gmina typowo turystyczna, w której poza sezonem mieszka ok. 1200 mieszkańców, wiele obszarów współpracy między nimi wydaje się być perspektywicznymi. Wskazać można tutaj chociażby na wymianę młodzieży szkolnej, obustronną promocję lokalnych produktów i przedsiębiorców, współpracę w obszarze kultury – np. pomiędzy zespołami i grupami artystycznymi czy też wymianę doświadczeń w zakresie działalności organizacji pozarządowych i klubów sportowych. Krobski i węgierski samorząd planują również wspólne przedsięwzięcia w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na współpracę. Nie wykluczone, że przyczynić się może do tego nawiązanie w przyszłości wspólnego partnerstwa z którąś ze słowackich lub czeskich gmin. Pomysł ten wydaje się tym bardziej zasadny, iż współpraca Polski z pozostałymi państwami Grupy Wyszehradzkiej rokuje na najbliższe lata zdecydowanie dobrze. Czy tak się stanie? Być może dowiemy się o tym w przyszłości. Na chwilę obecną skupić się jednak należy przede wszystkim na pielęgnowaniu współpracy pomiędzy Krobią i Révfülöp, u progu której obydwa samorządy stoją.

Galeria_facebook Gmina KrobiaOpublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-09-16 11:27:45