Oferta pracy 18 lutego 2016

Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi

Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko ds. windykacji i rozliczeń w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Krobi. Oferujemy pracę na stanowisku urzędniczym , w pełnym wymiarze etatu, dającą możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego. Oferty prosimy składać do 29 lutego 2016 roku osobiście w Biurze Obsługi Klienta w budynku ratusza lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Krobi, Rynek 1, 63-840 Krobia z dopiskiem na kopercie: „stanowisko ds. windykacji i rozliczeń -”. Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej